Zmaj Jovina

ZMAJ JOVINA 1

Ova jednospratna kuća je podignuta između 1820. i 1860. godine, u stilu poznog klasicizma – bidermajera. 

Osnova kuće je «na lakat» sa dvorišnim krilom na desnoj strani, i kada je izgrađena imala je dvokrilni dvorišni ulaz na sredini ulične strane.

Zmaj Jovina 1 oko 1912.
Zmaj Jovina 1 1914. godine

Prvobitni izgled fasade je izmenjen 1925. godine, kada su probijeni izlozi, sa polukružno završenim otvorima, pri čemu je dotadašnji dvokrilni dvorišni ulaz zatvoren, a u desnom uglu je otvoren novi jednokrilni ulaz sa hodnikom, koji vodi ka dvorištu i stambenom prostoru na spratu. Probijanjem ulaznog hodnika po dubini kuće na desnoj strani su ostali vidljivi isečeni svodovi na zidovima. Izmene fasade su izvršene po projektu Đure Grgušića za vlasnika Milana Popova.

Zmaj Jovina 1 oko 1990.

Na uličnoj fasadi se u prizemlju nalazi 5 polukružno završenih otvora, sa štuko vencima i rozetama.

Spratni deo ulične fasade je sa pet dvokrilnih prozora, u dekorativnim materskim ramovim iznad kojih su sa arhitravni frontoni na vitkim konzolama. Sa obe strane krajnja dva prozora nalaze se pilasteri, a na  kapitelima vidimo vitičasto bilje i akantus.

Detalj spratnog dela ulične fasade

Balkon koji povezuje prostorije na spratu dvorišnog krila zgrade, ima jednostavnu gvozdenu ogradu, a nadstrešnica bez podupirača natkriva balkon

Komunikacioni balkon na dvorišnom krilu

Na kući sa dvorišne strane je sačuvana stara stolarija. Krov je na dve vode, pokriven biber crepom, i vidno je niži od dva susedna objekta, a dvorišno krilo krovom na jednu vodu.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.