PodgrađeTrg Vladike Nikolaja

Trg vladike Nikolaja broj 3

„Glavna Malternica“

Jednospratnica stambeno-poslovne namene, izgrađena na uglu Beogradske ulice i Trga vladike Nikolaja. Prema istorijskim izvorima u ovoj kući se nalazila glavna maltarnica gde se naplaćivala „maltarina“, odnosno mostarina za prelaz preko pontonskog mosta. Osnova kuće je pravougaona sa malim unutrašnjim dvorištem.

Ulazni hodnik sa prostora trga postavljen je centralno i zasveden poluobličastim svodom sa svodnim rukavcima.

Sa leve strane su ulazi u stanove i stepenište za sprat, sa desne je poslovni prostor i unutrašnje dvorište. Stepenište je dvokrako sa drvenim gazištima. Na plitkim segmentnim i sfernim svodovima sačuvani su tragovi karakteristične štuko dekoracije. Prostorije u prizemlju i podrumu su pod poluobličastim svodovima, na spratu sa ravnim tavanicama. Podrum se nalazi ispod uličnog dela objekta i dela dvorišta, zasut je šutom i nepristupačan. Кrov je visok, na dve vode, pokriven biber crepom, sa dva sačuvana masivna dimnjaka.

Obe ulične fasade su rešene simetrično, ravno malterisane sa naglašenim potkrovnim i međuspratnim vencem. Ugaone vertikale i središnje ose otvora naglašene su plitkim pilastrima sa karakterističnom plitkom plastikom krivolinijskih završetaka, izvedenom u malteru, kakvu nalazimo i na kući u Beogradskoj 11. Svi otvori su u jednostavnom malterskom okviru naglašenog solbanka sa plitkom ornamentikom u poljima iznad otvora i u parapetima, kao i ispod potkrovnog venca. U nivou sprata iz Beogradske ulice nalazi se pravougaona niša polukružne osnove sa baroknom skulpturom Sv. Antuna Padovanskog sa malim Hristom.

Sa svake strane postamenta na kojoj je smeštena skulptura su ukrasi u obliku buktinje. Na istoj poziciji na fasadi orijentisanoj prema trgu nalazi se istovetna niša iz koje je skulptura uklonjena. Prizemna zona je pretrpila izmene u prethodnim adaptacijama, dok je u spratnom delu sačuvan izvorni izgled objekta. Dvorišne fasade su znatno izmenje izvršenim dogradnjama, zazidan je i dograđen nekadašnji komunikacioni balkon na spratu, ugrađeni novi prozori neprimerenih gabarita, a veliki lučni otvor između hodnika i dvorišta je na sredini raspona podržan novim betonskim stubom.
Celokupan izgled objekta, karakteristična profilacija i ornamentika u malteru, oblikovanje specifičnih detalja, kao i primenjena konstruktivna rešenja ukazuju na drugu polovinu XVIII veka, kao vreme nastanka objekta.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *