Trg Marije Trandafil

TRG MARIJE TRANDAFIL 1

Jednospratna zgrada Srpske osnovne škole, poznatije ka Miletićeva osnovna škola, izgrađena je u stilu klasicizma, sa osnovom u obliku ćiriličnog slova „Ш“, 1871/74. u porti Nikolajevske crkve, na osnovu projekta Đerđa Molnara, „troškom varoške opštine“ po odluci Glavne skupštine Magistrata iz 1869. godine.

Prvobitna odluka o izgradnji Srpske osnovne škole, donesena je 1867. godine, u vreme kada je gradonačelnik bio Svetozar Miletić, ali nije bila sprovedena.

Od 1975. godine u ovoj se zgradi nalazio restoran „Staro zdanje“ i ugostiteljska škola.

Škola je masivna jednospratna građevina, sa tri kratka dvorišna krila, završena izlomljenim mansardnim krovom.

Na uličnoj fasadi su dominantna dva simetrična rizalita, sa naglašenim ulazima nadvišenim trougaonim timpanonima, posebnim za mušku i žensku decu. Potkrovni venac na rizalitima je sa gustim nizom vitičastih konzola, i završava se ravnim atikama. 

Prozori u profilisanim malterskim ramovima, nadvišeni su arhitravnim frontonima.

Prizemni pojas bio je obrađen imitacijom rustike.  

Podeljeni muški i ženski deo zgrade mogao je da primi oko 360 učenika. Na spratu su se nalazile biblioteke i konferencijska sala.

Na Sauterovom planu iz 1889. označena je kao „Srpska narodna škola“.

Na fotografiji snimljenoj oko 1900. godine, sa natpisom na frizu „Srpska osnovna škola“, a preko puta vidimo tezge na Hanskoj pijaci.

Fotografija iz vazduha snimljena 1926. godine prikazuje centar Novog Sada a zaokružena je zgrada Srpske osnovne škole. 

Ova fotografija snimljena je 1995.

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada (O.Z. 42/10, 1995.)

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.