PAŠIĆEVA 5

Dvospratna kuća, izgrađena u stilu baroka, sa osnovom u obliku ćiriličnog slova „П“, u XVIII veku, sudeći po arhitektonskim i dekorativnim elementima (sferni svodovi ulaznog hodnika, dorski stubovi na nekada otvorenom tremu sprata krila, masivni stubovi koji nose sferne svodove trema). U Buni je najverovatnije izgorela, pa obnovljena u Velikoj obnovi počekom 1850-ih, pri čemu je dodat sprat, čime je postignut utisak naglašene visine sličan zbijenim srednjevekovnim kućama gradova u srednjoj Evropi. 

Ulična fasada je veoma uska sa samo tri vertikale otvora, i pešačim ulazom uz desni kraj. Masivna kapija je građena kamenim dovratcima i nadvratnikom, nadsvetlo sa dekorativnom ispunom od kovanog gvožđa, a drvena krila vrata su u karakterističnom dijagonalnom slogu.

Središnji prozor na prvom spratu je kibic fenster.

Horizontalna podela između etaža naglašena je profilisanim kordonskim vencima, a vertikalna na prvom spratu postignuta je pilastrima koji flankiraju centralni prozor i lezenama na krajevima.

Na Sauterovom planu iz 1889. je označena ova kuća na tadašnjoj parceli broj 1794.

Na fotografiji snimljenoj oko 1900. godine, jasno vidimo su prozori na prvom spratu polukružno završeni.

Na fotografiji snimljenoj 1992. godine vidimo ulični niz iz sličnog ugla kao na prethodnoj fotografiji snimljenoj oko 1900. godine.

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada (V.M. 42/25, 1992.)

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.