Pašićeva

PAŠIĆEVA 4

Jednospratna zgrada Srpske pravoslavne crkvene opštine, izgrađena u stilu klasicizma, sa pravougaonom osnovom sa malim ispustom na levoj dvorišnoj strani, verovatno na prelazu iz XVIII u XIX vek, a proširena i dograđen sprat 1841. godine. U vreme velike obnove Saborne crkve između 1903. i 1905. godine, umesto jednostavnog trougaonog zabata ka Sabornoj crkvi, dekorisan je upečatljivom pseudobaroknom dekoracijom i tipičnom konturom, uz obnovu objekta u celini, po projektu arhitekte Mihajla Harmica.

Ulična fasada zgrade ima 9 simetrično raspoređenih vertikala otvora, od kojih je središnji u prizemlju glavni ulaz, a na spratu slepi prozor.

Prozori u prizemlju su u profilisanim malterskim ramovima. Na spratu su po dva prozora ka krajevima fasade arhitravno završena, a preostali su flankirani plitkim pilastrima i nadvišeni trouglastim frontonima. Prozori na spratu su sa donje strane povezani naglašenim solbankom, a između solbanka i kordonskog venca je robusni niz vertikalno postavljenih elipsastih elemenata, motiv karakterističan za stariji sloj gradnje , npr. na kućama Budima.

Na planu grada iz 1745. godine vidimo mali objekat na mestu današnje zgrade Srpske pravoslavne crkvene opštine, obeležen crvenom bojom.

Na Sauterovom planu iz 1889. označena je ova zgrada na tadašnjoj parceli broj 1411, a njena osnova odgovara današnjoj.

Na fotografiji snimljenoj 1899. godine, u vreme izgradnje Vladičinog dvora, vidi se ova zgrada pre rekonstrukcije, sa jednostavnim trouglastim zabatom ka Sabornoj crkvi.

Fotografija Platoneuma i Srpske pravoslavne crkvene opštine, snimljena oko 1912. godine.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.