Pašićeva

PAŠIĆEVA 35

Ugaona jednospratna zgrada poznata kao „Kuća Novića“, izgrađena u stilu ranog klasicizma, sa osnovom u obliku ćiriličnog slova „Г“, početkom XIX veka. 

Srećom, spada u retke kuće koje su ostale uglavnom neoštećene za vreme bombardovanja u Buni.

Nakon smrti prethodnog vlasnika, novosadskog senatora Georgija Savića, kuću 1853. godine kupuje Đorđe pl. Nović (1802 – 1891), pravnik i političar, sin Jefte pl. Novića i Pulherije grofice Branković.

Pre nekoliko godine je srušeno je dvorišno krilo, koje je bilo veoma trošno. 

Glavna ulična fasada „Kuće Novića“ je na Pašićevoj ulici, sa 5 simetrično raspoređenih vertikala otvora, od kojih su središnja tri i glavni segmentno završeni ulaz na rizalitu. Fasada na Trgu Marije Trandafil, nekadašnjem Žitnom trgu, ima 4 vertikale otvora, od kojih su središnja dva na plitkom rizalitu. Na ovu fasadu se naslanja i zidana dvorišna kapija.

Prozori na spratu su arhitravno završeni, a nekada su bili nadvišeni arhitravnim frontonima. 

Fasadno platno je ravno malterisano i završava se frizom sa tavanskim rozetama u osi prozora.

Ostatak dvorišnog krila propada bez krova, a komunikacioni balkon se obrušio, pa vidimo samo ostatke profilisanih kamenih konzola koje su ga nosile. Veći deo dvorišnog krila je srušen pre nekoliko godina.

Na Sauterovom planu iz 1889. označena je „Kuća Novića“ na tadašnjim parcelama broj 1763 i 1764 što nam ukazuje da su na ovom mestu u XVIII veku bile dve kuće.

Na obojenoj fotografiji snimljenoj oko 1900. godine, dobro se vidi „Kuća Novića“.

Na fotografiji snimljenoj oko 1930. godine, vidimo u kraju Trga Marije Trandafil „Kuću Novića“

Fotografija snimljena 1995. godine. Sprat zgrade i dvorišna kapija su u daleko boljem stanju nego danas.

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada (V.M. 49/15, 1992.)

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.