Pašićeva

PAŠIĆEVA 1

Jednospratna kuća, izgrađena u stilu klasicizma, sa nepavilnom pravougaonom osnovom i atriumskim dvorištem u središtu, na prelazu iz XVIII u XIX vek.

U Buni je najverovatnije izgorela, pa obnovljena u Velikoj obnovi počekom 1850-ih. Kuća je više puta obnavljana, a 1925. po projektu Bele Štajgera.

Krajem XX veka, pri adaptaciji podruma za lokal, spuštena je kota poda za 1 metar. Takođe je kopana i septička jama pri čemu je praćen obodni zid prethodne kuće, verovatno sa početka XVIII veka, do dubine od 7 metara.

Ulična fasada kuće ima 3 vertikale otvora, sa ulazom uz levi kraj.

Prozore na spratu razdvajaju plitki pilastri sa floralnim kapitelima, koji se pružaju do potkrovnog venca. Prozori su nadvišeni atipičnim dekorativnim elementom.

Krajevi fasade su naglaseni imitacijom kavadera u dve veličine.

Fasadno platno je u prizemlje horizontalno fugovano, a na spratu ravno malterisano.

Atrijumsko dvorište opasuje komunikacioni balkon na profilisanim kamenim konzolama, sa jednostavnom ogradom od kovanog gvožđa.

Na Sauterovom planu iz 1889. ova kuća je označena na tadašnjoj parceli broj 1796.

Na fotografiji snimljenoj oko 1900. godine, jasno vidimo da fasada ove kuće nije značajnije izmenjena.

Na fotografiji snimljenoj 1992. godine vidimo ulični niz iz sličnog ugla kao na prethodnoj fotografiji snimljenoj oko 1900. godine.

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada (O.Z. 42/25, 1992.)

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.