MILETIĆEVA 39

Parterna kuća, izgrađena u stilu secesije, sa osnovom u obliku ćiriličnog slova „П“, 1923. godine za vlasnika dr. Miladina Svinjareva – Veličkovića, na mestu ranije kuće sagrađene u Velikoj obnovi početkom 1850-ih.

U ovoj kući je živeo dr. Miladin Svinjarev – Veličković (1877-1929), Šef Ginekološko-akušerskog odeljenja Državne bolnice u Novom Sadu od 1919. do 1929. Bio je i dramski pisac, i njegove drame su bile često izvođene na sceni Srpskog narodnog pozorišta.

Ulična fasada ima šest prozora od kojih su središnja dva na plitkom rizalitu, i pešačkim ulazom uz levu ivicu.

Fasada je bogato dekorisana u stilu secesije. Kuća prati staru uličnu regulaciju, koja se može pratiti još od najstarijeg plana grada iz 1745. godine.

Na Sauterovom planu iz 1889. označena je tadašnja parcela broj 909. Osnova objekta odgovara današnjem.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.