Park Galerija

IVAN KARLAVARIS

O autoru

Ivan Karlavaris, dizajner fotografije, svojim je dosadašnjim profesionalnim angažmanom višestruko potvrdio visoku razinu i stručnost u području kreativnog rada iz fotografije kao umetničke discipline. Profesionalna dugogodišnja saradnja sa nizom institucija u Srbiji (Muzej grada Novog Sada, Vojvođanski muzej, galerija Matice srpske) i drugim organizacijama, rezultirala je sa više od 1000 reklamnih i naslovnih strana, plakata, kataloga i ambalaža. Tokom višegodišnjeg rada na “Akademiji umetnosti u Novom Sadu“ ostvario je brojne uspjehe sa studentima i studentkinjama.

PARK GALERIJA:
IVAN KARLAVARIS

Realizaciju izložbe i sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada