NS STORIES

gallery/grb novog sada
gallery/facebook icon
gallery/youtube icon
gallery/instagram icon

zmaj jovinA 25

gallery/kraj zmaj jovine 20-28

Ova jednospratna kuća je podignuta je 1852. godine, nosi sve odlike ne tako čestog bidermajer stila. Podignuta je verovatno na temeljima starije kuće stradale u Buni.

Osnova ove jednospratne kuće je u obliku ćiriličnog slova “П”, sa dva jednaka dvorišnа krila, i sa središnjim kolskim ulazom. Ulaz na sprat smešten je na početku levog dvorišnog krila, sa dvokrakim stepeništem, drvenih gazišta i podesta obloženih kamenim pločama.

Fasada je u prizemlju ima centralno postavljen kolski ulaz sa polukružnim svodom, u formi portika sa dva jonska stuba.

gallery/zj23 sprat fasada

Projekat kuće je potpisao arhitekta i baumaster Čik Jožef, a odobrio ga Johan Rihter, za vlasnicu Martu Kuzmanović.

Sa leve i desne strane se nalaze lokali sa izlozima.

Na spratu je centralno postavljen plitak balkon, nad kolskim prolazom, oslonjen na jonske stubove i popločan crvenim kamenom. Ograda je od kovanog gvožđa sa motivima biljne stilizacije, dragocen zanatski rad u stilu bidermajera.

Ovaj objekat je kulturno dobro – spomenik kulture (“Službeni glasnik RS”, br. 37/97.)

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

Balkonska vrata nalaze se na uskom rizalitu na čijim su krajevima plitki pilastri, sa kapitelima u obliku volutasto povijenih cvetova, a nad njima je trouglasti fronton. Na oba kraja fasade se nalazi još po jedan plitki pilastar, sa kapitelom u obliku volutasto povijenih cvetova. Sa svake strane rizalita nalazi se po tri simetrično postavljena prozora, u jednostavnom plitkom malterskom ramu, nadvišeni arhitravnim frontonima na vitkim konzolama.

gallery/broj 23dvoriste3

Balkon koji povezuje prostorije na spratu dominira fasadom dvorišnog krila zgrade, na svodovima i profilisanim konzolama i sa jednostavnom livenom ogradom, koju čine vertikalne šipke sa kvadratnim prstenovima na sredini visine. Na kraju dvorišnih krila balkoni su spojeni mostom, čime je obezbeđena dobra komunikacija.

gallery/broj 23dvoristei podrumi
gallery/zmaj jovina 19-25 23 uokvireno
gallery/zj23 kapija

U stambenom prostoru su sačuvana dva alkovana sa dorskim stubovima (alkovan - udubljenje za krevet)

gallery/zj23 danas