NS STORIES

gallery/grb novog sada
gallery/facebook icon
gallery/youtube icon
gallery/instagram icon

zmaj jovinA 15/17

Ova jednospratna kuća je podignuta, posle Bune, 1852. godine, u stilu poznog klasicizma, koja zauzima široku, plitku parcelu. Kuća je u današnjim gabaritima vidljiva na Suterovom planu iz 1885.

Osnova kuće je u obliku ćiriličnog slova “П”, sa kraćim desnim i levim dvorišnim krilom.

Glavna fasada prizemlja sa lokalima je pod arkadnim svodovima, sirine i u osi prozora na prvom spratu.

Između prizemlja i sprataje vencem naglašena horizontala.

Po arhivskim izvorima, za vlasnika Boškan Stefana projektovane su dve verzije izgleda ove kuće, od kojih je za jednu autor nepoznat, a za drugu je bio Georg Molnar. Sadašnji izgled kuća je dobila posle restauratorskih radova koje je izvodio Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, na osnovu stare dokumentacije.

Na glavnoj fasadi na spratu u središtu je plitak rizalit sa pet otvora, a desno i levo od rizalita su još po tri prozorska otvora. Poslednji prozor sa desne strane je u obliku “Kibic-fenstera”.

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

Oko prozora su profilisani malterski ramovi, a iznad su reljefna polja i trougaoni frontoni.

U frizu profilisanog venca su mali tavanski otvori u obliku rozeta, u osama prozorskih otvora na spratu.

Fasada je izdeljena plitkim ravno malterisanim pilastrima sa visokim korintskim kapitelima.

Krovna konstrukcija kuće je složena. Krov je pokriven biber crepom, a zatvoreno dvorište limom.

Iz Miletićeve ulice ponovljeno je rešenje glavne fasade ali bez rizalita i sa pet osa otvora. Poslednji otvor u prizemlju iz Miletićeve ulice je dvokrilni ulaz koji hodnikom i širokim stepeništem sa drvenim ganištima vodi do stana na spratu.

gallery/zj15-17 fasada ugao 1900 c
gallery/zj15-17 fasada ugao 1890
gallery/zj15-17 fasada detalj 1 1990 bw web
gallery/zj15-17 fasada detalj kibic fenster 1990 bw web
gallery/zj15-17 fasada 5 1990 bw web
gallery/zj15-17 fasada kapija 1990 bw web
gallery/zj15-17 fasada ugao 1900 c