DUNAVSKA 4

Spratna kuća sa osnovom u obliku ćiriličnog slova «П» izgrađena je u drugoj polovini XVIII veka ili početkom XIX veka.
Na planu grada iz 1745. na njenom mestu vidimo objekat bez dvorišnih krila.
Znatno je stradala u Buni, 1849. godine, a današnji oblik je dobila u velikoj obnovi početkom 1850-tih.
Originalno levo dvorišno krilo je bilo srušeno 1948. kada je srušeno i krilo zgrade na broju 2.
Vlasnik kuće je 1909. godine bio Kosta Stajić, a 1938. Mikša Kramer.

Kuća nosi stilske odlike klasicizma, sa plitkim rizalitom u širini dva središnja prozora. Kapija je polukružno završena, postavljena uz levu ivicu rizalita.
U prizemlju su tri otvora lokala, arhitravno završena, sa drvenim portalima i izlozima, nepravilno raspoređeni.
Na spratu se nalazi šest simetrično raspoređenih prozora, u jednostavnim malterskim ramovima, nadvišenih arhitravnim frontonima na konzolama geometrijskog oblika, od kojih su središnja dva na rizalitu. Prozori na rizalitu su flankirani plitkim pilastrima sa geometrijskim kapitelima.
Fasadno platno je ravno malterisano, a završava se profilisanim potkrovnim vencem. 

Na fotografiji Dunavske ulice u velikoj poplavi 1876. vidi se fasada, koja je veoma slična današnjoj, osim nekadašnjih tradicionalnih arhitravno završenih otvora lokala:

Fasada ove kuće se vidi na jako malom broju razglednica jer se nalazi na samoj blagoj krivini ulice, sa blagim prelomom fasade na kući pre i posle ove. Naredna fotografija je iz 1904. ili 1905. godine, jer vidimo tek završenu kuću na broju 27, dok iznad lokala sa leve strane ove kuće još nije postavljena tabla. 

Kuću na broju 4 vidimo naglašenu u daljini, poslednju vidljivu u nizu. Nazire se središnji rizalit i polukružno završena kapija, dakle izgled sličan kao na prethodnoj fotografiji.

Na fotografiji nastaloj oko 1980. godine, pre nego što su uklonjeni trotoari u Dunavskoj, vidimo na fasadi centralni rizalit sa pilastrim, u osnovi sličan originalnom izgledu zgrade:

Na fotografiji iz 1984. godine vidi se da nema frontona iznad prozora, a stari otvori lokali, arhitravno završeni, još uvek imaju dosta sličnosti sa originalnim otvorima:

Sledeća fotografija je iz 1992. godine, gde je fasada slična izgledu iz 80-ih, i dalje bez arhitravnih frontona:

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada (V.M. 90/9, 1992.)

Fotografija fasade iz 1995, slična izgledu na fotografiji iz 1992:

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada (O.Z. 37/8, 1995.)

Sve prostorije u prizemlju su pod svodnim konstrukcijama tipa poluoblice i pruske kape, što može videti u lokalima, kao i kolski ulaz druge kuće:

Dvorišnom fasadom dominira komunikacioni balkon, sa ogradom od kovanog gvožđa, na desnom krilu, dok je levo bilo srušeno 1948. godine, a kasnije je ponovo dozidano nešto kraće od desnog i bez komunikacionog balkona. Konstrukcija originalnog komunikacionog balkona na desnom krilu je zamenjena armirano-betonskom pločom. 

Krov uličnog dela prve kuće je na dve vode, a kratkih dvorišnih krila na jednu vodu. Krov uličnog dela kuće i desnog dvorišnog krila pokriven je originalnim biber crepom, dok je dozidano levo dvorišno krilo pokriveno falcovanim crepom.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.