Dunavska

DUNAVSKA 30

Dvospratna stambena zgada, pravougaone osnove, izgrađena je po projektu Vilhelma Lerera, iz 1927. godine, za vlasnika Glišu Gigu-Markovića.

Današnji izgled zgrade uglavnom odgovara originalnom, osim što je pri promene namene tavanskog prostora u petosobni stan, centralno postavljeni truglasti zabat zastakljen, pri čemu je na ovoj površini uništen floralni ornament:

Sačuvan je originalni projekat ove zgrade Vilhelma Lerera, iz 1927. godine:

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

Na fotografiji niza zgrada od Dunavske 24 do Keja iz 1984. godine izgled ove zgrade je sličan današnjem:

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada (F.K. 288/A, 1984.)

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.