Dunavska

DUNAVSKA 26

Masivna dvospratna stambena zgada, ima osnovu u obliku ćiriličnog slova „Ш“, sa kraćim dvorišnim krilima.

Zgrada je izgrađena po projektu arhitekte Filipa Šmita, iz 1930. godine.

Današnji izgled zgrade uglavnom odgovara originalnom:

Na fotografiji niza zgrada od Dunavske 24 do Keja iz 1984. godine izgled ove zgrade je sličan današnjem:

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada (F.K. 288/A, 1984.)

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.