Dunavska

DUNAVSKA 24

Dvospratnica na uglu Dunavske i Ive Lole Ribara. Ceo niz zgrada od Dunavske 24 do 32 podignut je sa ciljem izlaska ulice na reku, u istom periodu. Za ovu zgradu ne postoje tacni podaci o vremenu izgradnje ali kako su ostale zgrade u nizu sazidane oko 1930. verovatno ni ova nije bila izuzetak.

Izgradnjom ovog niza objekata realizovan je predlog prvog regulacionog plana Novog Sada iz 1910. godine, koji je izradio rektor tehničkog fakulteta u Budimpešti Silard Zjelinski.

Zgrada je dobila svoj današnji izgled  rekonstrukciji izvršenoj 2017/18. godine, kada je spoljni izgled donekle izmenjen u odnosu na originalni, pri pretvaranju potkrovlja u stambeni prostor i obnovi fasade:

Na fotografiji pre ove rekonstrukcije godine vidimo izgled zgrade koji u velikoj meri odgovara originalnom.

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

Na fotografiji niza zgrada od Dunavske 24 do Keja iz 1984. godine izgled ove zgrade je sličan onome na prethodnoj slici pre rekonstrukcije:

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada (F.K. 288/A, 1984.)

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.