Dunavska

DUNAVSKA 19

Spratna kuća sa osnovom ćiriličnog slova «Г» je dobila svoj današnji oblik neposredno nakon Bune 1849. U bombardovanju je ulični deo bio toliko teško oštećen da je morao biti ponovo sagrađen, dok je dvorišno krilo iz prve polovine XIX veka ostalo sacuvano. Sačuvan je projekat ove kuće iz prve polovine XIX veka, baumajstera Laurancijusa Fojhtnera, za vlasnike porodicu Josipović, na parceli broj 1860.
Na planu grada iz 1745. na njenom mestu vidimo objekat bez dvorišnog krila.
U lokalu sa leve strane se od 1910. nalazila čuvena oštračka radnja „Hošek“, koja je na ovom mestu ostala skoro 100 godina. 

Osnovao ju je Ignjat Hošek, koji je došao iz Moravske sa svojim oštračkim kolicima. Dopao mu se Novi Sad i odlučio da se ovde nastani 1895. Počeo je da radi na ulici ispred Vladičinog dvora, da bi uskoro iznajmio lokal u Dunavskoj 10. Prelazi u lokal preko puta u Dunavskoj 19, gde će ova radnja poslovati sve do 2007. Između dva rata su se bavili i proizvodnjom noževa, a kasnije će postati predstavnici najpoznatijih evropskih firmi iz ove oblasti. Oštačka radnja „Hošek“ je za Novosađane predstavljala sinonim za vrhunski kvalitet gotovo 100 godina. 

Više o oštračkoj radnji „Hošek“ kao jednog od čuvara novosadske tradicije starih zanata možete videti u dokumentarnoj emisiji serijala „Majstorsko pismo“ posvećenoj ovoj radnji:

Na ovom sačuvanom planu iz prve polovine XIX veka vidi se osnova koja odgovara današnjoj, strogo simetrične kompozicije sa pet vertikala otvora i centralnim ulazom. Na poprečnom preseku vidimo da su svi svodovi u prizemlju građeni u obliku plitkog segmenta, a prostorije na spratu imaju ravnu tvanicu.

Ova zgrada nosi stilske odlike klasicizma. U prizemlju su nad otvorima klasicistički koncipirane lunete.

Na spratu su prozori u jenostavnim malterskim ramovima, po donjoj ivici povezani solbankom, a nadvišeni arhitravnim frontonima na volutastim konzolama. 

Fasadno platno je ravno malterisano, a završava se isturenim profilisanim pokrovnim vencem.

Na fotografiji Dunavske ulice u velikoj poplavi 1876. vidi se fasada, koja se ne razlikuje znatno od današnje. Razlike koje su uočljive su drveni kapci otvora lokala, kojih više nema, i da se ne vide floralni ukrasi na frizu.

Fasada se mnogo bolje može videti na ovoj fotografiji nastaloj oko 1907. godine, i gotovo je nepromenjena do danas, izuzev što nedostaju geometrijski dekorativni elementi na parapetima ispod krajnja dva prozora.

Sledeća sačuvana fotografija je iz 1992. godine, nakon rekonstrukcije svih kuća u Dunavskoj početkom 80-ih. Na fasadi nema značajnijih promena, i vidi se oštračka radnja „Hošek“:

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada (V.M. 85/11, 1992.)

Fotografija fasade 1995, slična izgledu na fotografiji iz 1992.

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada (O.Z. 37/17, 1995.)

Fotografija fasade iz 2001, takođe je slična izgledu na fotografiji iz 1992. (A.K.)

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada (O.Z. 184/32, 2001.)

Zgrada ima krace desno dvorišno krilo, sa zazidanim komunikacionim balkonom.

Krov uličnog dela kuće je na dve vode, a dvorišno krilo krovom na jednu vodu. Ulični deo pokriven je biber crepom na padini ka ulici, a ka dvorištu, kao i dvorišno krilo zelenom tegolom.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.