Carice Milice (Futog)

Carice Milice 7 (Futog)

“Rudolfinum”

Objekat u kome se danas nalazi internat izgrađen je 1893. godine za potrebe škole koju su osnovale časne sestre iz Kaločke biskupije.

Škola je bila poznata pod nazivom “Rudolfinum” – zbog toga što je izgradnju sa 52778 kruna, uz pomoć župnika Jozefa Engla (sa 4000 kruna), finansirao grof Rudolf Kotek. Danas meštani zovu “Bastilja”.

Spratna zgrada pravougaone osnove po sredini ima – ukupnom dubinom- izveden visok i prstenast ajnfort.

Na njenim zidovima su visoke polulučne niše, četiri na svakom zidu, od kojih su dve slepe, dve sa vratima.

Sve niše spojene su monolitnim kamenim stepenikom. Pod ajnforta je od kamena. Prva vrata levo na zidu su ulaz za sprat do koga vodi široko dvokrako stepenište sa masivnom zidanom ogradom.

Na podestu je mali prozor plitko segmentno završen, sa lepim krivoliniskim giterom od kovanog gvožđa.

Na spratu je po sredini hodnik iz koga se kroz pet visokih vrata (preko 3,5m) ulazi u učionice, i veliki prozor na desnoj bočnoj fasadi.

Glavna fasada – na sredini je plitak, uži rizalit, sa ulazom za ajnfort (nedostaju krila) I prozori na spratu nadvišenim zatvorenim segmentnim zabatom.

Desni i levo od rizalita su tri ose prozora. Prizemlje je jednostavnije- zidno platno horizontalno urezano, a od ukrasa prozora postavljena je samo po jedna volutasta konzola sa listom.

Prizemlje i sprat odvaja profilisani, naglašeni horizontalni venac. Iznad prozora sprata je ravan stepenasto profilisan arhitrav sa dve uzane konzole.

Na tavanskim otvorima su dekorativne rozete.

Krovni venac je naglašen. Dvorišna fasada- na spratu je sa osam dvokrilnih prozora, a u prizemlju šest. Između prizemlja i sprata je venac, a glavnoj fasadi i dekorativne tavanske rozete.

Bočne fasade- originalno su očuvane na spratu, sa prozorom u sredini, na kome je malterski profilisan ram, a desno i levo isti princip dekoracije, samo po jedan slepi prozor. Krov škole je na 4 vode, sa sedam jednostavnih, opekom zidanih odžaka i pokrivačem od biber crepa.

Pošto je zgrada uvučena u odnosu na regulaciju, ispred nje manje dvorište sa ulice, zatvoreno reprezentativnom ogradom sa kapijom. Ograda je izvedena kombinacijom zida i stubova sa kopljastim elementima od gvožđa, a dvorišna kapija takođe od kopljastih elemenata, koji na gornjem rubu formiraju polu luk.

Stil: istoricizam

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *