NS PRIČE

gallery/grb novog sada
gallery/facebook icon
gallery/youtube icon
gallery/instagram icon

zmaj jovinA 8

gallery/zj2-10 fasade 1910 web

Ova jednospratna kuća je podignuta 1852. godine, u stilu poznog klasicizma. Kuću je zidao zidarski majstor Laurencius Fajthner za vlasnika Antona Novakovića.

Rekostrukciom izvršenom 90-tih godina XX veka, prizemni otvori lokala, su prepravljeni u jedan veliki otvor.

gallery/zj2-10 fasade 1910 web

U prizemlju se na fasadi danas nalazi jedan veliki otvor lokala sa leve strane, a sa desne je kolski ulaz sa razvučenim polukružnim svodom, bez fasadne plastike.

Osnova kuće je u obliku ćiriličnog slova Г, sa kolskim ulazom sa desne strane i levim dvorišnim krilom, a ulaz u stambeni deo kuće je izveden iz dvorišta.

Na spratu na fasadi vidimo četiri simetrično postavljena dvokrilna prozora iznad kojih su frontoni na konzolama, a krajnji desni je “Kibic-fenster”.

Prizemne prostorije i podrum sa dvorišnog dela kuće, koji se spuštaju ispod uličnog dela, su polukružno zasvođeni.

Balkon koji povezuje prostorije na spratu dominira fasadom dvorišnog krila zgrade je pokriven i sa jednostavnom livenom ogradom. Na početku i na kraju dvorišnog balkona je originalno kameno lučno stepenište.

Dvorišni prostor ove kuće sa susednim dvorištem kuće broj 6, formira atrijumski prostor.

Krov uličnog dela kuće je na dve vode, pokriven biber crepom, a dvorišno krilo krovom na jednu vodu.

gallery/zj detalj fasada kibic fenster web

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

gallery/zj8 fasada 2 1990 bw web
gallery/zj fasada 2017 web
gallery/zj8 dvoriste 2 1990 web