NS PRIČE

gallery/grb novog sada
gallery/facebook icon
gallery/youtube icon
gallery/instagram icon

zmaj jovinA 6

Ova jednospratna kuća je podignuta verovatno u drugoj polovini XVIII veka, i pripada stilu ranog klasicizma, a sredinom XIX veka, tokom Bune (Revolucije 1848., odnosno bombardovanja 1849.), je znatno stradala i posle je u više navrata obnavljana.

Osnova kuće je u obliku ćiriličnog slova “Г”, sa desnim dvorišnim krilom, a ulaz u stambeni deo kuće je izveden sa dvorišne strane, sa originalnim kamenim lučnim stepeništem.

Ulična fasada je između dva svetska rata promenjena, a rekostrukciom izvršenom 70-tih godina XX veka, ova kuća je dobila izgled koji je verovatno blizak originalnom.

U adresaru iz 1909. godine, kao vlasnik se pominje trgovac Pal Mačvalski.

U prizemlju se nalaze četiri otvora u osi prozora na prvom spratu, od kojih su dva izlozi, a dva ulazi u lokale. Iznad otvora u prizemlju na fasadi nalazimo elemnte u obliku luka.

Na spratu na fasadi vidimo četiri simetrično postavljena dvokrilna prozora iznad kojih su trouglasti frontoni na konzolama, a ispod plitka parapetna polja.

Balkon koji povezuje prostorije na spratu dominira fasadom dvorišnog krila zgrade, sa jednostavnom ogradom od livenog gvožđa. Dvorišni prostor ove kuće sa susdenim dvorištem kuće broj 8, formira atrijumski prostor.

Krov uličnog dela kuće je na dve vode, pokriven biber crepom, a dvorišno krilo krovom na jednu vodu.

gallery/zj6 fasada 1990 c web
gallery/zj6 dvorisna terasa 2017 web
gallery/zj6 dvoriste 2017 web2

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

gallery/zj2-10 fasade 1920
gallery/zj2-10 fasade 1920 web
gallery/zj6 dvoriste 1990 bw web