NS PRIČE

gallery/grb novog sada
gallery/facebook icon
gallery/youtube icon
gallery/instagram icon

zmaj jovinA 5

Ova jednospratna kuća pripada u stilu ranog klasicizma (kraj XVIII veka), a sredinom XIX veka, tokom Bune (Revolucije 1848., odnosno bombardovanja 1849.), je znatno stradala, da bi nakon toga bila obnovljena.

Osnova kuće je u obliku ćiriličnog slova “Г”, sa levim dvorišnim krilom, i desnim kolskim ulazom.

Po nekim izvorima njen dugogodišnji vlasnik je bio trgovac Jovan Ćulum.

U prizemlju je ulaz u lokal, sa po jednim izlogom sa svake strane, a desno je kolski ulaz.

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

Na spratu je centralno postavljen rizalit sa dva simetrična dvokrilna prozora, a levo i desno od rizalita vidimo još po jedan prozor, od kojih je desni “kibic-fenster”. Nad prozorima su arhitravni frontoni na konzolama.

Balkon koji povezuje prostorije na spratu dvorišnog krila zgrade, nose profilisane kamene konzole.

Krov uličnog dela kuće je na dve vode, pri čemu je na uličnoj strani krova biber crep zamnjen savrmenim pre nekoliko decenija, a dvorišno krilo krovom na jednu vodu, pokrivenim biber crepom.

gallery/zj fasada 2017 web
gallery/zj5 kapija 1990 bw web
gallery/zj5 fasada 1990 c web
gallery/zj5 dvoriste ka kuci 2017 web
gallery/zj1-5 fasade 1912 web
gallery/zj5 fasada 1912 web uokvireno