NS PRIČE

gallery/grb novog sada
gallery/facebook icon
gallery/youtube icon
gallery/instagram icon

zmaj jovinA 4

gallery/zmaj jovina 1930 svojina

Ova dvospratna kuća poznata je pod imenom “Svojina”, a podignuta je u prvoj polovini XIX veka, u stilu klasicizma. Njena dvorišna fasada vidljiva je na gravuri iz 1830. godine, koja se čuva u Muzeju Vojvodine.

gallery/broj  4l
gallery/zmaj jovina 1930 svojina zaokruzena

Osnova ove velike dvospratne kuće je u obliku ćiriličnog slova “П”, sa levim i desnim dvorišnim krilom, i središnjim kolskim ulazom.

Fasada je bogato dekorisana sa četrnaest vertikala otvora i kolskim prolazom u sredini prizemlja, koji je zasveden sfernim svodovima. Na fasadi je dominantan detalj visoka, centralno postavljena, polukružna atika.

U ovoj kući su delovali Srpska pravoslavna opština (u XVIII i početkom XIX veka: Opštestvo srpske pravoslavne crkve), prvi Gradski odbor (Novosadski Magistrat) od 1852. do 1871, a jedno vreme i Okružni sud.

Nad prozorima prvog sprata su trougaoni frontoni, a nad prozorima drugog sprata arhitavni frontoni na konzolama. Krajnji levi prozor na prvom spratu je u formi “Kibic-fenstera”.

Duž dvorišnih krila su tremovi sa širokim poluobličastim svodovima. Na dvorišna krila ove kuće se nastavljaju dvorišna krila visoko parterne kuće iz ulice Ilije Ognjanovića 22, i tako formiraju atrijumsko dvorište.

Krov uličnog dela kuće je na dve vode, a dvorišna krila krovom na jednu vodu. Krovi pokrivač je zamenjen novim biber crepom.

 

U sredini dvorišta je 1901. godine izgrađen fotografski atelje, kao parterna zgrada izdužene pravougaone osnove, po projektu Antona Tikmajera. Iznad glavnog ulaza na čeonom zidu fasada je nadvišena niskom polukružnom atikom.

gallery/korzo ukoso web

U ovom objektu se nalazio jedan od prvih novosadskih bioskopa “Korzo” od 1912. do 1930. godine.

gallery/kibic fenster web
gallery/broj 4 dvoriste
gallery/bioskop korzo

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

Kompleks koji “Svojina” sačinjava sa objektom starog bioskopa u dvorištu, i kućom u ulici Ilije Ognjanovića 22, proglašen je za kulturno dobro – spomenik kulture (“Službeni glasnik RS”, br.27/97.)