NS PRIČE

gallery/grb novog sada
gallery/facebook icon
gallery/youtube icon
gallery/instagram icon

zmaj jovinA 28

 

gallery/kraj zmaj jovine 20-28

Ova jednospratna kuća, poznata kao kuća “kod belog lava”, je podignuta početkom XVIII veka, a prvi put se pominje 1720. godine, u stilu baroka, a kako je u Buni bila delimično oštećena, u obnovi je poprimila i neke klasicističke odlike. Smatra se da je ovo najstarija novosadska kuća.

Od njega je kuću kupio Emanuel Janković, knjižar i štampar, koji je 1790. otvorio prvu štampariju u gradu.

Način gradnje je vrlo sličan vojničkim kućama u Petrovaradinskom podgrađu.

Prvi vlasnik ove kuće koji se pominje u arhivskim izvorima bio je sapundžija Stojan Maslak. On je i dao, u skladu sa onovremenim običajima, kući ime "Kod belog lava".

U posed kuće 1876. dolazi porodica karlovačkog mitropolita Stefana Stratimirovića, iz Kulpina, a 1910. kupuje je veleposednik i veletrgovac Lazar Dunđerski. On je bio njen vlasnik do 1940. godine, kada su je otkupili Samuilo Kertes, direktor banke, Kornal Frank, njegov zet, industrijalac, i Hiršenhauzer, trgovac.

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

Osnova ove jednospratne kuće je u obliku nepravilnog ćiriličnog slova “П”, sa jednom uličnom fasadom ka Dunavskoj, a drugom ka Zmaj Jovinoj ulici, na kojoj nalazimo blagi prelom fasade, jer je kuća osnovom i ukupnim korpusom prilagođena staroj uličnoj matrici. U dvorište kuće vodi kolski ulaz iz Zmaj Jovine ulice, čija je konstrukcija i oblikovanost posebno upečatljiva – plitak segment luka u bazi je ojačan tradicionalnim kamenim branicima.

gallery/zj28 dvoriste

Na ovoj fasadi na spratu se nalazi pet dvokrilnih prozora u jednostavnom malterskom ramu, sa donje strane vezani solbankom, a iznad svakog prozora nalazimo arhitravne frontone na vitkim dekorisanim konzolama.

Na fasadi iz Dunavske ulice nalazi se sedam vertikala otvora, sa uskim pravougaonim otvorima lokala u prizemlju, kao portala i izloga, u plitkom pravougaonom malterskom ramu, a na spratu sa dvokrilnim prozorima. Ovih sedam dvokrilnih prozora u jednostavnom malterskom ramu, sa donje strane je vezano solbankom, a iznad svakog prozora nalazimo arhitravne frontone na vitkim dekorisanim konzolama.

gallery/kraj zmaj jovine 20-28 28 zaokruzeni

Fasada iz Zmaj Jovine ulice u prizemlju ima centralno postavljen kolski ulaz formiran profilisanim kamenim blokovima, a sa leve i desne strane od ulaza su po dva uska pravougaona otvora lokala, portala i izloga, sa plitkim pravougaonim malterskom ramom.

Prizemlje i podrum su pod poluobličastim, sfernim i koritastim svodovima.

Na dvorišnoj strani fasade dominira natkriljeni komunikacioni balkon, spojen pri kraju krila mostom. Dvorište je malo i usko, kapijom vezano za dvorište susedne kuće u Dunavskoj ulici.

Raritetan arhitektonski elemenat ove kuće predstavlja bunar na čekrk koji se nalazi u levom zidu kolskog prolaza.

gallery/zj 28 ugao
gallery/zj28 fasada knjigoveznica ivkovic 1900
gallery/ugao zj i dunavske
gallery/kuca 28 prizemlje
gallery/zj28 bunar

Krov uličnih krila kuće je na dve vode, a dvorišnog na jednu, a pokriven je biber crepom. Konstrukcija krova pripada vremenu posle Bune, sa nizim sljemenom i manjom površnom krova, dok je originalni krov verovatno bio sličan krovu kuće u Zmaj Jovinoj 25a.

gallery/zj28 danas