NS PRIČE

gallery/grb novog sada
gallery/facebook icon
gallery/youtube icon
gallery/instagram icon

zmaj jovinA 26

 

gallery/kraj zmaj jovine 20-28

Ova velika dvospratna kuća podignuta je u prvoj 1852. godine, u stilu poznog klasicizma. Sačuvan je originalni projekat ovog velikog objekta, koji je u Temišvaru odobrio građevinski inspektor Johan Rihter. Fasada urađena po ovom projektu vidi se na slici ispod. Kuća je sagrađena na mestu stare, srušene u Buni, koju je vlasnik Filip Nedeljković kupio na licitaciji od Ane Blažić Maslakov 1838. godina.

Fasada ima dva ugaona rizalita sa do dve ose prozorskih otvora.

U prizemlju je centralno postavljen kolski ulaz, sa po dva lokala sa izlozima sa svake strane. Osim dva ugaona rizalita u prizemlju nema dekorativnih fasadnih elemenata. Zidovi prolaza su ukrašeni arhivoltama i plitkim dvostrukim pilastrima.

Današnji izgled fasade potiče iz 1929. godine kada je Stevan Turanski obnovio objekat za vlasnika N. Sekulića.

Kuća je doživela niz manjih obnova i prepravki lokala i dvorišnih krila, 1934, 1948. i 1955. godine.

Osnova ove velike dvospratne kuće je u obliku ćiriličnog slova “П”, sa dužim desnim i kraćim levim dvorišnim krilom, i središnjim kolskim ulazom.

Sprat je od prizemlja odvojen jednostavnim kordonskim vencem.

Na prvom spratu je na sredini masivan balkon na šest ukrašenih konzola, sa ogradom od kovanog gvožđa sa geometrijski stilizovanim ukrasom.

Prozori na spratovima su jednostavnih okvira sa arhitravnim frontonima, ispod kojih su plitki malterski ukrasi, različiti po spratnim pojasevima.

Fasadno platno se završava frizom i potkrovnim vencem sa zupčastim završetkom, osim na rizalitima gde su gusto postavljene vitke dekorativne konzole.

U frizu profilisanog venca na oba rizalita su mali tavanski otvori u obliku rozeta, u osama otvora na spratovima.

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

Prozori na prvom spratu su originalno imali otvore sa lučnim završetkom, ali su u toku obnove 1929. godine su dodate arhivolte iznad pravougonih otvora.

Na spratove se stiže preko dva stepeništa. Glavno stepenište je pri kraju prolaza, sa desne strane. Trokrako je, sa gazištima od crvenog kamena i sa bogato ukrašenom ogradom od kovanog gvožđa, nalik na stepenište u Zmaj Jovinoj broj 4.

gallery/zj26 dvoriste 3 1990 bw web

Dvorišnom fasadom dominiraju komunikacioni balkoni na profilisanim konzolama od crvenog kamena, a ograda je jednostavna i ukrašena motivima polukruga i kruga. Danas su prolazi sa glavnog stepeništa ka komunikacionim balkonima zatvoreni. Prozori zatvorenog komunikacionog hodnika na prvom spratu su polukružni, a na drugom sa plitkim lukom. konzolama.

gallery/zj26 fasada 1905 c

Sporedno stepenište vertikalno povezuje komunikacione balkone i nalazi se na kraju dvorišnog krila kuće. Drveno je, dvokrako, sa lučnim otvorima na izlazima.

Podrum se nalazi ispod uličnog dela kuće i poluobličasto je zasvođen sa lukovima.

Lokali u prizemlju su takođe zasvođeni lukovima.

gallery/zj26 fasada renovirana 1923
gallery/zj26 dvoriste 4 1990 bw web
gallery/zj26 haustor 2017 web
gallery/zj26 stepeniste 2 2017 web

Krov uličnog dela kuće je na dve vode, a dvorišna krila krovom na jednu vodu, pokriven originalnim biber crepom.

gallery/zj26 fasada 2017 web