NS PRIČE

gallery/grb novog sada
gallery/facebook icon
gallery/youtube icon
gallery/instagram icon

zmaj jovinA 22

 

 

gallery/zj14-24 fasade 1900

Ova jednospratna kuća je podignuta u XVIII veku, u stilu ranog klasicizma, a  obnovljena je i dograđena posle Bune, 1853. godine.

Osnova kuće je u obliku ćiriličnog slova “Г”, sa desnim dvorišnim krilom, i dva centralna kolska ulaza.

Po arhivskim izvorima, tada je za vlasnika Mihajla Đorđevića projekat dao baumajster Andreas Haner. U drugoj polovini XIX i početkom XX veka vlasnik je bio gvožđar Antonije Georgijević. Sačuvani su i podaci o promeni izloga iz 1926. godine, te o obnovi i adaptaciji iz 1930. godine po projektu Nandora Coceka i Đorđa Zličića.

Fasadom dominira plitki centralni rizalit sa dva lučno završena kolska ulaza u prizemlju, a na spratu sa balkonom i tri središnja otvora sprata, nad kojima su arhitravni frontoni na geometrijskim konzolama.

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

U prizemlju, sa svake strane rizalita nalaze se po dva uska lučno završena izloga.

Na spratu nalazimo po dva simetrično raspoređena prozora sa svake strane rizalita, nad kojima su arhitravni frontoni na vitkim dekorisanim konzolama, a na parapetima balusterski niz.

Levi kolski ulaz vodi u veliko dvorište zajedničko sa kućom na broju 24, a desni ulaz sa hodnikom je pretvoren u lokal.

Nekadašnji balkon dvorišnog krila kuće je zatvoren nizom prozora i zidanih stubova, a nose ga zidane konzole sa manjim svodovima.

Krov uličnog dela kuće je na dve vode, a dvorišno krilo krovom na jednu vodu. Krovni pokrivač je zamenjen novim biber crepom.

gallery/zj22 fasade 1900 uokvireno
gallery/zj18-26 1930
gallery/zj22 dvoriste 1 1990 bw web
gallery/zj22 fasada 1990 c web
gallery/zj22 fasada 1990 bw web
gallery/zj22 haustor 1 2017 web