NS PRIČE

gallery/grb novog sada
gallery/facebook icon
gallery/youtube icon
gallery/instagram icon

zmaj jovinA 16

 

 

gallery/zj24-16 fasade 1900 web

Ova jednospratna kuća je podignuta je u drugoj polovini XVIII veka, u stilu ranog klasicizma. U Buni je kuća skoro potpuno izgorela, a obnovljna je 1851. ili 1852. godine. Na planovima grada iz 1885. i 1900. godine vide se gabariti objekta sa dvorišnim krilima, koje odgovaraju današnjem objektu.

Pre bune pripadala je poznatoj novosadskoj porodici Trandafil. Posle smrti Marije Trandafil 1883. godine kuću su nasledili sinovi njenog brata Marka Popovića, Đoka i Ćira, i tu su otvorili knjižaru i štamapariju. Po arhivskim izvorima 1909. godine kuća je pripadala Janošu Enstu. Trgovci Bernat Ernst i Mirko Kertes bili su vlasnici 30-tih godina XX veka.

Tokom 1922. godine kuća je obnovljena i tada fasada dobija poznosecesijski izgled. Radove je izvodio zidarski majstor Bela Peklo. Prepravka dvorišnih krila kuće izvršena je 1934. godine, po projektu ing. Danila Kaćanskog.

Osnova ove velike jednospratne kuće je u obliku ćiriličnog slova P, sa levim i desnim dvorišnim krilom, i središnjim kolskim ulazom.

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

Na kraju prolaza levo je stepenište za sprat na čijem lučnom ulazu su vrata od kovanog gvožđa.

Fasada je u prizemlju ima centralno postavljen kolski ulaz, a se leve i desne strane se nalaze po dva velika otvora izloga, između kojih su ulazi u lokale.

Na fasadi sprata je dominantan masivni pravougaoni balkon, sa centralno postavljenim balkonskim vratima, i po tri simetrično raspoređena dvokrilna prozora.

Na spratnom pojasu fasade između otvora su uparene plitke lezene, i zajedno sa ostalim dekoracijama trakastog tipa čine poznosecesijski stil fasade ove kuće.

Krajnji desni prozor na spratu je u formi “Kibic-fenstera”.

Krov uličnog dela kuće je na dve vode, pokriven biber crepom, a dvorišna krila krovom na jednu vodu.

gallery/zj18-26 1930
gallery/zj16 fasada 1900 uokvireno
gallery/zj16 fasada 1990 bw web
gallery/zj16 haustor 1990 c web
gallery/zj16 haustor stepeniste 2017 web
gallery/zj16 fasada detalj kibic fenster 2017 web
gallery/zj16 fasada balkon 2017 web

Na dvorišnim krilima kuće fasadom dominara balkon koji povezuje prostorije na spratu, i ograđen je jednostavnom livenom gvozdenom ogradom.

Podrumske prostorije su ispod glavnog i većeg dela dvorišnog krila kuće, sa lučnim svodovima.

gallery/zj16 dvoriste 1 1990 bw web