NS PRIČE

gallery/grb novog sada
gallery/facebook icon
gallery/youtube icon
gallery/instagram icon

zmaj jovinA 13

Na mestu ove jednospratne kuće, na uglu ulice Zmaj Jovine i Laze Telečkog, je bio ucrtan objekat već na planu grada iz 1745. godine. Sačuvani plan i predračun izgradnje današnje kuće iz 1852. godine, ustvari je plan obnove ranije znatno oštećene kuće u Buni.

Osnova kuće je u obliku ćiriličnog slova “П”, sa dva bočna krila okrenuta ka ulici Laza Telečkog, gde krila formiraju manje četvorougaono dvorište sa ulaznom za stambeni deo kuće. Osnova ove kuće je kao odraz u ogledalu kuće na broju 11.

Ovaj plan i predračun, koje je potpisao Haner Andreas, su izrađeni za vlasnika Konstantina Nikolića, u stilu poznog klasicizma. Crtež fasade izradio je baumajster Dišovski Jozef.

Po crtežu fasade baumajstera Dišovski Jozefa iz 1852. Bili su predviđeni su horizontalni frontoni nad prozorima, pilastri sa akantusom, a na parapetima bogati biljni reljefi. Intervencijama 60-tih godina XX veka devastirane su fasade i uklonjeni svodovi u lokalima u prizemlju. Nedavno su tokom rekonstrukcije neki elementi originalne fasade ponovo postavljeni.

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

U prizemlju glavne fasade kuće u Zmaj Jovinoj ulici nalazi se pet otvora od dva lokala, levi sa središnjim ulazom i dva bočna izloga i desni sa ulazom i jednim velikim izlogom. U prizemlju nema elementa fasadne plastike.

Na spratu ove fasade nalazimo pet visokih uzanih prozora od kojih je srednji u obliku francuskog balkona. Nad prozorima su horizontalni frontoni, pilastri sa akantusom, a na parapetima bogati biljni reljefi.

Krovna konstrukcija kuće je složena. Krov je pokriven novim biber crepom, a zatvoreno dvorište limom.

Fasada iz ulice Laze Telečkog ima tri celine:

  • Fasada većeg desnog  krila kuće, sa dva izloga u prizemlju, a na spratu sa tri dvokrilna prozora, i jednim slepim prozorom.
  • Manje četvorougaono dvorište sa dvorišnim balkonom koji povezuje prostorije na spratu dominirao je fasadom dvorišnog krila zgrade, koji se na osnovu jezičastih konzola, u publikovanoj građi datira na kraj XVIII veka, dakle kao deo ove kuće koji je preziveo bombardovanje u toku Bune. Danas je ovo dvorište zatvoreno i pretvoreno u lokal.
  • Fasada levog krila kuće je sa dva otvora lokala u prizemlju i jednim dvokrilnim prozorom na sredini spratnog dela.
gallery/zj13-9 fasada 1900 c web
gallery/zj13 fasada ugao 2 1990 bw web
gallery/zj13 fasada 2017 web
gallery/zj13 fasada iz laze teleckog 2017
gallery/zj13 fasada ugao 2017 web
gallery/zj17-9 fasade 1914