NS PRIČE

gallery/grb novog sada
gallery/facebook icon
gallery/youtube icon
gallery/instagram icon

zmaj jovinA 12

gallery/zj2-10 fasade 1910 web

Ova uska jednospratna kuća je podignuta tokom druge polovine XVIII veka, u stilu ranog klasicizma. Za vreme Bune (Revolucije 1848. godine, odnosno bombardovanja 1849.) je znatno stradala, pa obnovljena sa znatnim izmenama, ali planovi obnove nisu sačuvani. Na planovima grada iz 1885. i 1900. vidi se da, u tom periodu nije bilo promena gabarita objekta.

Sačuvani su dokumenti iz kojih se vidi da je kuća 1937. pripadala porodici Josipa Pakvora.

gallery/zj2-10 fasade 1910 web

U prizemlju se na fasadi desno nalazi ulaz sa razvučenim polukružnim svodom, a sa leve drveni izlog sa pozno secesijskim ukrasnim šprosnama, koji potiče iz 20tih godina XX veka.

Osnova kuće je u obliku ćiriličnog slova “Г”, sa uzanim pešačkim prolazom sa leve strane i dugim desnim dvorišnim krilom. Ulaz u stambeni deo kuće je izveden na kraju prolaza desno, sa originalnim, jako zaobljenim zavojevitim stepeništem, od crvenog kamena sa ogradom od livenog gvožđa i ornamentalnim ukrasima.

Na spratu fasadom dominira centrealno postavljeni pravougaoni balkon, koji je verovatno kasnije dodat, sa gvozdenom ogradom geometrijske ornamentike. Ovde imamo tri otvora, balkonska vrata u sredini i po jedan prozor sa svake strane. Fasada je ukrašena lezenama sa udubljenim geometrijskim ukrasom između otvora. Prozori su u jednostavnom plitkom malterskom ramu.

U frizu profilisanog venca su mali tavanski otvori u obliku rozeta, u osama otvora na spratu.

Balkon koji povezuje prostorije na spratu dominira fasadom dvorišnog krila zgrade, a postavljen je na zidane konzole sa manjim svodovima između, i sa jednostavnom ogradom od livenog gvožđa.

Dugo dvorišno krilo je naknadno dograđeno, što je vidljivo po različitoj profilaciji konzola i lukova balkona. Dogradanja je izvršena 1885. godine. Podrumske prostorije su ispod glavnog i većeg dela dvorišnog krila kuće, a zasvedeni su krstastim i pruskim svodovima. Interesantna su gvozdena podrumska vrata sa ostatcima floralne ornamentike od kovanog gvožđa.

Krov uličnog dela kuće je na dve vode, pokriven biber crepom, a dvorišno krilo krovom na jednu vodu.

gallery/zj12 fasada 1990 c web
gallery/zj12 fasada 2017 web
gallery/zj12 lokal 2017 web

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

gallery/zj12 dvoriste od kapije 1990 bw web