NS PRIČE

gallery/grb novog sada
gallery/facebook icon
gallery/youtube icon
gallery/instagram icon

zmaj jovinA 10

gallery/zj2-10 fasade 1910 web

Ova jednospratna kuća je podignuta 1853. godine, u stilu poznog klasicizma. Kuću je podigla vlasnica Katarina Šević, po projektu Jakoba Hinera.

U kući su jedno vreme živeli Ana i Svetozar Miletić, sa ćerkom Milicom i zetom Jašom Tomićem. Po nekim izvorima u kući se jedno vreme nalazila i Srpska čitaonica.

gallery/zj2-10 fasade 1910 web

U prizemlju se na fasadi danas nalazi jedan veliki otvor lokala sa leve strane, a sa desne je kolski ulaz, bez fasadne plastike. Desna polovina kolskog ulaza je pregrađena celom dužinom i pretvorena u lokal. U ovom lokalu se dugo nalazio poznati novosadski salon za izradu ženskih šešira Letić.

Osnova kuće je u obliku ćiriličnog slova “Г”, sa kolskim ulazom sa desne strane i levim dvorišnim krilom, a ulaz u stambeni deo kuće je izveden iz dvorišta.

Na spratu na fasadi dominira balkon sa ogradom od kovanog gvožđa, iznad kolskog ulaza, sa balkonskim vratima jednake širine kao preostala tri prozorska otvora. Balkona nema na originalnom projektu iz 1853. Već je dograđen naknadno.Dva centralana prozora se nalaze simetrično postavljena na rizalitu. Iznad prozora i balkonskih vrata se nalaze trouglasti frontoni na konzolama.

Balkon koji povezuje prostorije na spratu dominira fasadom dvorišnog krila zgrade je na kamenim konzolama i sa jednostavnom ogradom od livenog gvožđa. Po sredini dvorišne fasade je lučno stepenište za sprat od crvenog kamena sa ogradom od livenog gvožđa geometrijske stilizacije. Otvor na kraju dvorišne fasade sprata je lučno završen.Prizemne prostorije i podrum sa dvorišnog dela kuće, koji se spuštaju ispod uličnog dela, su polukružno zasvođeni.

Krov uličnog dela kuće je na dve vode, pokriven biber crepom, a dvorišno krilo krovom na jednu vodu. Biber crep na uličnoj strani je zamenjen novim.

gallery/zj10 fasada balkon 2017 web
gallery/zj10 fasada 2 1990 bw web
gallery/zj10 dvoriste 1990 manual 3 bw web
gallery/zj10 fasada 1990 bw web

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.