NS PRIČE

gallery/grb novog sada
gallery/facebook icon
gallery/youtube icon
gallery/instagram icon

TRG SLOBODE 5

Dvospratna zgrada, poznata pod imenom "Grand hotel Majer" izgrađena 1893. godine, je sa osnovom u oblik slova "T". Na ovom mestu se nalazila kafana "Zeleni venac", koja se prvi put pominje još 1754. godine, kada je zabeleženo da je otvorena u kući kapetana Save Nikolića. Zgrada je za ono vreme bila prostrana, sa tri sobe, dve komore i kuhinjom na spratu i kafanom u prizemlju. Obnovljena je 1769. godine, za tadašnjeg vlasnika Senatora Pouzija. 

Hotel je bio znatno oštećen za vreme Bune, pa je obnovljen 1852. godine, po projektu baumajstera Andreasa Hanera, za Georgija Kodu, koji je bio vlasnik zgrade od 1841. godine. 

Na Sauterovom planu iz 1885. godine vidi se da je stari hotel imao osnovu u obliku ćiriličnog slova "П" i nosio ime Hotel Kronz.

Na fotografiji snimljenoj oko 1900. godine, izgled veom sličan današnjem,osim kupole koja je sada pokrivena bakrom.

Realizaciju pomogli:

gallery/novi-sad-grb_1
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad
gallery/logo 300x300

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

Realizaciju ovog sajta pomogala je Uprava za kulturu Grada Novog Sada

 

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

gallery/novi-sad-grb_1
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad
gallery/trg slobode 5 naslovna 520x340

Ova reprezentativna dvospratna zgrada, u stilu neobaroka, na sredini ulične fasade ima rizalit, sa udvojenim pilasterima na krajevima i trodelnim otvorima na oba sprata, a dekorativnim balkonom na prvom spratu. Na rizalit se nastavlja kupola koja je nekada imala polihromni pokrivač od škriljaca, koji je danas zamenjen bakrom. 

Desno i levo od rizalita su po četiri vertikale prozora, od kojih su krajnji udvojeni. Fasadana plastika je plitka, dekorativna i ornamentalno raznovrsna, u vidu muških i ženskih maski, bilja, plodova, školjki i palmeta. 

U prizemlju je rustično obrađeno fasadno platno, sa nizom polukružno završenih otvora.

Na fotografiji snimljenoj oko 1905. godine, vidi se završena "Finansijska palata".

Obojena fotografija "Grand hotela Majer" snimljena oko 1908. godine

Fotografija iz 1984. godine kada je u ovoj zgradi još uvek bio "Dom JNA", a krov je još uvek bio originalan.

 Gradnja novog velikog i luksuznog hotela na ovom mestu je završena 1893. za vlasnike Emerliha i Reginu Majer, pod imenom "Grand hotel Majer". Lazar Dunđerski je otkupio hotel 1916. godine, a 25. novembra 1918. godine u velikoj sali hotela je održana Velika narodna skupština prisajedinjenja Vojvodine Srbiji. 

U okviru projekta „Izbrisano pamćenje: vizuelna rekonstrukcija nestalog arhitektonskog nasleđa Novog Sada“, kojeg su realizovalli nastavnici na Akademiji umetnosti Novi Sad, doc. mr Miroslav Šilić, prof dr. Dubravka Đukanović i doc Mina Cvetinović-Pavkov MA, izrađena je „idealna“ 3D rekonstrukcija bioskopa "Odeon".

gallery/trg slobode 5 sauterov plan
gallery/trg slobode 5 - velika-narodna-skupstina-1918 680p

Nakon prvog svetskog rata ime mu je promenjeno u hotel "Sloboda". U ovom periodu je u dvorištu hotela otvoren bioskop Odeon.

Hotel je radio sve do 1953. kada je pretvoren u Dom JNA. 

Danas se u ovoj zgradi nalazi Vojvođanska banka.

gallery/trg slobode 5 dron
gallery/trg slobode 5 grand hotel majer oko 1900 930p
gallery/trg slobode 5 oko 1905

U dvorištu hotela 1924. godine izgrađen je bioskop "Odeon", po projektu Avgusta Najara. 

Posle II svetskog rata bioskop je promenio ime u „Slavica“, po prvom posleratnom domaćem filmu, a kasnije je bio poznat kao „Bioskop Doma JNA“.

gallery/trg slobode 5 oko 1908 obojena 410p
gallery/trg slobode 5 bioskop 1992 930p
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture

Grada Novog Sada (B.M. 81/7,1992.)

gallery/trg slobode 5 3d rekonstrukcija 680p
gallery/trg slobode 5 dom jna 1984 410p
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture

Grada Novog Sada (F.K. 174/A,1984.)