NS PRIČE

gallery/grb novog sada
gallery/facebook icon
gallery/youtube icon
gallery/instagram icon

PAŠIĆEVA 5

Dvospratna kuća, izgrađena u stilu baroka, sa osnovom u obliku ćiriličnog slova "П", u XVIII veku, sudeći po arhitektonskim i dekorativnim elementima (sferni svodovi ulaznog hodnika, dorski stubovi na nekada otvorenom tremu sprata krila, masivni stubovi koji nose sferne svodove trema). U Buni je najverovatnije izgorela, pa obnovljena u Velikoj obnovi počekom 1850-ih, pri čemu je dodat sprat, čime je postignut utisak naglašene visine sličan zbijenim srednjevekovnim kućama gradova u srednjoj Evropi. 

Na fotografiji snimljenoj oko 1900. godine, jasno vidimo su prozori na prvom spratu polukružno završeni.

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture

Grada Novog Sada (V.M. 42/25, 1992.)

Realizaciju pomogli:

gallery/novi-sad-grb_1
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad
gallery/logo 300x300
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad

Ulična fasada je veoma uska sa samo tri vertikale otvora, i pešačim ulazom uz desni kraj. Masivna kapija je građena kamenim dovratcima i nadvratnikom, nadsvetlo sa dekorativnom ispunom od kovanog gvožđa, a drvena krila vrata su u karakterističnom dijagonalnom slogu.

Središnji prozor na prvom spratu je kibic fenster.

Horizontalna podela između etaža naglašena je profilisanim kordonskim vencima, a vertikalna na prvom spratu postignuta je pilastrima koji flankiraju centralni prozor i lezenama na krajevima.

Na Sauterovom planu iz 1889. je označena ova kuća na tadašnjoj parceli broj 1794.

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

Realizaciju ovog sajta pomogala je Uprava za kulturu Grada Novog Sada

 

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

gallery/novi-sad-grb_1
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad
gallery/pasiceva 5 naslovna 520x340

Na fotografiji snimljenoj 1992. godine vidimo ulični niz iz sličnog ugla kao na prethodnoj fotografiji snimljenoj oko 1900. godine.

gallery/pasiceva 5 fasada 410
gallery/pasiceva 5 sauterov plan 680p
gallery/pasiceva 5 oko 1900
gallery/pasiceva 5 1992 680p