NS PRIČE

gallery/grb novog sada
gallery/facebook icon
gallery/youtube icon
gallery/instagram icon

PAŠIĆEVA 35

Ugaona jednospratna zgrada poznata kao "Kuća Novića", izgrađena u stilu ranog klasicizma, sa osnovom u obliku ćiriličnog slova "Г", početkom XIX veka. 

Srećom, spada u retke kuće koje su ostale uglavnom neoštećene za vreme bombardovanja u Buni.

Nakon smrti prethodnog vlasnika, novosadskog senatora Georgija Savića, kuću 1853. godine kupuje Đorđe pl. Nović (1802 - 1891), pravnik i političar, sin Jefte pl. Novića i Pulherije grofice Branković.

Pre nekoliko godine je srušeno je dvorišno krilo, koje je bilo veoma trošno. 

Na fotografiji snimljenoj oko 1930. godine, vidimo u kraju Trga Marije Trandafil "Kuću Novića"

Na obojenoj fotografiji snimljenoj oko 1900. godine, dobro se vidi "Kuća Novića".

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture

Grada Novog Sada (V.M. 49/15, 1992.)

Realizaciju pomogli:

gallery/novi-sad-grb_1
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad
gallery/logo 300x300
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad

Na Sauterovom planu iz 1889. označena je "Kuća Novića" na tadašnjim parcelama broj 1763 i 1764 što nam ukazuje da su na ovom mestu u XVIII veku bile dve kuće.

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

Realizaciju ovog sajta pomogala je Uprava za kulturu Grada Novog Sada

 

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

gallery/novi-sad-grb_1
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad
gallery/pasiceva 35 naslovna 520x340

Glavna ulična fasada "Kuće Novića" je na Pašićevoj ulici, sa 5 simetrično raspoređenih vertikala otvora, od kojih su središnja tri i glavni segmentno završeni ulaz na rizalitu. Fasada na Trgu Marije Trandafil, nekadašnjem Žitnom trgu, ima 4 vertikale otvora, od kojih su središnja dva na plitkom rizalitu. Na ovu fasadu se naslanja i zidana dvorišna kapija.

Prozori na spratu su arhitravno završeni, a nekada su bili nadvišeni arhitravnim frontonima. 

Fasadno platno je ravno malterisano i završava se frizom sa tavanskim rozetama u osi prozora.

Ostatak dvorišnog krila propada bez krova, a komunikacioni balkon se obrušio, pa vidimo samo ostatke profilisanih kamenih konzola koje su ga nosile. Veći deo dvorišnog krila je srušen pre nekoliko godina.

Fotografija snimljena 1995. godine. Sprat zgrade i dvorišna kapija su u daleko boljem stanju nego danas.

gallery/pasiceva 35 fasada 680p
gallery/pasiceva 35 dvoriste 680p
gallery/pasiceva 35 sauterov plan 680p
gallery/pasiceva 35 oko 1900 obojena 930p
gallery/pasiceva 35 oko 1930 680p
gallery/pasiceva 35 1992 930p
gallery/logo 300x300
gallery/logo 300x300