NS PRIČE

gallery/grb novog sada
gallery/facebook icon
gallery/youtube icon
gallery/instagram icon

PAŠIĆEVA 11

Jednospratna ugaona kuća poznata kao "Kod Ikone", izgrađena u stilu romantizma, sa osnovom u obliku ćiriličnog slova "Г", 1853. godine za vlasnika Mariju Trandafil. Kuća je izgorela za vreme bombardovanja u Buni, pa obnovljena u Velikoj obnovi.

U ugaonom lokalu je decenijama bila Apoteka "Kod Spasitelja".

U ovoj kući je živela velika novosadska dobrotvorka Marija Trandafil, koja je između ostalog, obnovila Nikolajevsku i Jermensku crkvu, i iz čijeg je zaveštanja izgrađena današnja zgrada Matice srpske, a prvobitno Zavod za srpsku siročad.

.

Kuća "Kod Ikone" na fotografiji snimljenoj oko 1900. godine, sa apotekom "Kod Spasitelja". Na slici vidimo dekorativne elemente oko gornjih delova prozora, karakteristične za novosadske kuće građene u stilu romantizma, kao npr. Dunavska 33, Pašićeva 12... Danas tih elemenata više nema na fasadi.

Realizaciju pomogli:

gallery/novi-sad-grb_1
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad
gallery/logo 300x300

Na Sauterovom planu iz 1889. označena je kuća "Kod Ikone" na uglu tadašnje Školske i Ćurčijske

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

Realizaciju ovog sajta pomogala je Uprava za kulturu Grada Novog Sada

 

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

gallery/novi-sad-grb_1
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad
gallery/pasiceva 11 naslovna 520x340

Ugaonom uličnom fasadom dominira Ikona u polukružnoj niši, na samom uglu zgrade, po kojoj su je novosađani i zvali "Kod Ikone".  

Glavna fasada u Pašićevoj ulici je sa 7 vertikala otvora, od kojih su srednja 3 na rizalitu, flankiranom plitkim pilstrima. Fasada u Grčkoškolskoj ima 3 vertikale otvora. Na samom uglu zgrade je balkon sa ogradom od kovanog gvožđa.

Otvori u prizemlju su polukružno završeni u jednostvanim malterskim ramovima, dok su na spratu arhitravno završeni u profilisanom malterskom ramu.

Fasadno platno je ravno malterisano i završava se istaknutim profilisanim potkrovnim vencem.

Upravitelj dobara Marije Trandafil, Luka Jocić (1836-1926), knjižar, izdavač i oficir, piše o njenom svakodnevnom životu u ovoj kući: 

"Po celi bogovetni dan je sedela u svojim vanredno čistim i prostranim sobama. Tek po kad i kad joj dođe po koja poznata gospođa i onda je volela da čuje novine, što se pronose po varoši... Nikad nije pred sud ili varošku kuću išla. Kad je nužan bio njen potpis da dade, došao je činovnik k njoj u stan, a ona je za taj slučaj gospodsku dijurinu platila... Sama nije čitala nikakvih novina, pa ni srpskih. Jedina su joj zabava bile nemačke knjige, koje je sa velikim razumevanjem čitala. 

gallery/pasiceva 11 fasada 680p
gallery/marija trandafil i luka jocic 680p

Marija Trandafil

Luka  Jocić

gallery/pasiceva 11 sauterov plan
gallery/pasiceva 11 oko 1900 930p