NS PRIČE

gallery/grb novog sada
gallery/facebook icon
gallery/youtube icon
gallery/instagram icon

PAŠIĆEVA 1

Jednospratna kuća, izgrađena u stilu klasicizma, sa nepavilnom pravougaonom osnovom i atriumskim dvorištem u središtu, na prelazu iz XVIII u XIX vek.

U Buni je najverovatnije izgorela, pa obnovljena u Velikoj obnovi počekom 1850-ih. Kuća je više puta obnavljana, a 1925. po projektu Bele Štajgera.

Krajem XX veka, pri adaptaciji podruma za lokal, spuštena je kota poda za 1 metar. Takođe je kopana i septička jama pri čemu je praćen obodni zid prethodne kuće, verovatno sa početka XVIII veka, do dubine od 7 metara.

Na fotografiji snimljenoj oko 1900. godine, jasno vidimo da fasada ove kuće nije značajnije izmenjena.

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture

Grada Novog Sada (O.Z. 42/25, 1992.)

Realizaciju pomogli:

gallery/novi-sad-grb_1
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad
gallery/logo 300x300
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad

Na Sauterovom planu iz 1889. ova kuća je označena na tadašnjoj parceli broj 1796.

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

Realizaciju ovog sajta pomogala je Uprava za kulturu Grada Novog Sada

 

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

gallery/novi-sad-grb_1
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad
gallery/pasiceva 1 naslovna 520x340

Ulična fasada kuće ima 3 vertikale otvora, sa ulazom uz levi kraj.

Prozore na spratu razdvajaju plitki pilastri sa floralnim kapitelima, koji se pružaju do potkrovnog venca. Prozori su nadvišeni atipičnim dekorativnim elementom.

Krajevi fasade su naglaseni imitacijom kavadera u dve veličine.

Fasadno platno je u prizemlje horizontalno fugovano, a na spratu ravno malterisano.

Atrijumsko dvorište opasuje komunikacioni balkon na profilisanim kamenim konzolama, sa jednostavnom ogradom od kovanog gvožđa.

Na fotografiji snimljenoj 1992. godine vidimo ulični niz iz sličnog ugla kao na prethodnoj fotografiji snimljenoj oko 1900. godine.

gallery/pasiceva 1 fasada 680p
gallery/pasiceva 1 sauterov plan 680p
gallery/pasiceva 1 oko 1900
gallery/pasiceva 1 1992 680p