NS PRIČE

gallery/grb novog sada
gallery/facebook icon
gallery/youtube icon
gallery/instagram icon

NIKOLAJEVSKA 1

Parterno zdanje sa središnjim jednospratnim  delom oko glavnog ulaza, poznato kao "Učiteljski konvikt", izgrađeno je između 1897. i 1901. godine, u stilu istorizma, sa osnovom u obliku ćiriličnog slova "П".

Ideju za osnivanje Udruženja učitelja sa internatom za školovanje učiteljske dece, dao je učitelj Gavra Putnik 1888. godine, a 1895. je od priloga kupljena kuća i placevi, koji su zajedno obuhvatali celu neparnu stranu ulice. Desna strana učiteljskog konvikta izgrađena je po projektu Antona Tikmajera 1897. godine, a leva i središnji spratni deo 1901. godine po planu Aleksandra Vulka. 

Posle školske reforme 1968. godine ovaj je internat postao Ženski srednjoškolski dom, a od 1976. godine Srednjoškolski dom.

Na fotografiji iz 1992. godine vidimo deo zgrade Učiteljskog konvikta, u ulici Đure Jakšića.

Na obojenoj fotografiji snimljenoj oko 1905. godine, vidimo deo Učiteljskog konvikta na uglu sa Miletićevom.

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture

Grada Novog Sada (V.M. 26/11, 1992.)

Realizaciju pomogli:

gallery/novi-sad-grb_1
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad
gallery/logo 300x300
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad

Učiteljski konvikt svojim gabaritom zahvata uglove Nikolajevske ulice ka Miletićevoj i Đure Jakšića, potencirane rizalitima sa visokim strmim četvorovodnim krovovima i raskošnim neobaroknim atikama. Središnji rizalit u Nikolajevskoj ulici sa nadograđenim spratom i glavnim ulazom. Prozori i glavni ulaz u prizemlju su polukružno završeni sa završcem. Na spratnom delu prozori su arhitravno završeni i nadvišeni trouglastim frontonima. Balkon je centralno postavljen sa bokastom ogradom od kovanog gvožđa.

Fasada je bogato dekorisana u stilu neobaroka, i delimično obložena fasadnom opekom žutog tona.

Na Sauterovom planu iz 1889. označene su parcele na kojima je izgrađen Učiteljski konvikt. Na uglu ka Miletićevoj vidimo osnovu kuće u kojoj je ova ustanova počela sa radom, kao i prazne placeve ka ulici Đure Jakšića, gde će 1897. godine biti izgrađen prvi deo današnjeg zdanja po projektu Antona Tikmajera.

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

Realizaciju ovog sajta pomogala je Uprava za kulturu Grada Novog Sada

 

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

gallery/novi-sad-grb_1
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad
gallery/nikolajevska 1 uciteljski konvikt naslovan 520x340

Staru kuću na uglu Miletićeve u kojoj je konvikt počeo sa radom 1895. godine i novu na uglu ka ulici Đure Jakšića, izgrađene 1897. godine po planu Antona Tikmajera, vidimo na sledećoj fotografiji snimljenoj između 1897. i 1900. godine

Na fotografiji snimljenoj oko 1930. godine, vidimo centralni spratni deo Učiteljskog konvikta sa glavnim ulazom koji je postavljen uz desnu ivicu rizalita..

gallery/nikolajevska 1 uciteljski konvikt 680p
gallery/nikolajevska 1 sauterov plan 680p
gallery/nikolajevska 1 uciteljski konvikt 1897 930p
gallery/nikolajevska 1 uciteljski konvikt 1905 930p
gallery/nikolajevska 1 uciteljski konvikt oko 1930
gallery/nikolajevska 1 uciteljski konvikt 1992 930p
gallery/logo 300x300