NS PRIČE

gallery/grb novog sada
gallery/facebook icon
gallery/youtube icon
gallery/instagram icon

KRALJA ALEKSANDRA 4

Jednospratna reprezentativna zgrada porodice Adamović, izgrađena u stilu klasicizma, sa osnovom u obliku ćiriličnog slova "П", najverovatnije izgrađena u prvoj polovini XIX. Verovatno nije znatnije stradala u Buni jer na staroj zgradi magistrata, koja je bila druga kuća od ove, nije izgoreo krov. 

Na snimcima iz 1935. koje je izradio Danilo Кaćanski zabeleženo je da je u jednoj prostoriji ove zgrade označenoj kao „arhiva“ bila smeštena arhiva Srpskog narodnog pozorišta.

Na fotografiji snimljenoj 1970-ih vidimo u nizu ovu zgradu zaokruženu.

Na fotografiji snimljenoj oko 1900. godine, vidimo da je fasada gotovo nepromenjena do danas.

Realizaciju pomogli:

gallery/novi-sad-grb_1
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad
gallery/logo 300x300

Na sredini ulične fasade je plitak rizalit sa kolskim ulaz izvedenim u kamenu čiji je gornji rub rezan u obliku segmenta elipse. Iznad kolskog ulaza je balkon građen kamenim pločama i sa ogradom od kovanog gvožđa u bogatom vegetabilnom ornamentu, sa poljima u krugovima i vitičastim motivima. Oslonjen je na pet kamnenih konzola. 
Desno i levo od ulaza je po jedan lokal sa izmenjenim otvorima, koji su nekada bili uži i obezbeđeni zaštitnim kapcima. Na spratu je niz od šest prozora u plitkom malterskom ramu sa završcem i balkonskim vratima na sredini rizalita.

Otvori na rizalitu sprata su flanikrani pilastrima sa floralnim kapitelima, a još po jedan pilaster se nalazi na svakom kraju zgrade.
Zidno platno prizemlja je horizontalno fugovano, dok je na spratu ravno malterisano.

Na Sauterovom planu iz 1889. označena je tadašnja parcela broj 638, koja je obuhvatala ovu zgradu i zgradu na Pozorišnom trgu 3. 

Fotografija iz vazduha snimljena 1926. godine prikazuje Trg Slobode, i vidimo zaokruženu ovu zgradu koja zajedno sa dvorisnim krilima zgrade na Pozorišnom trgu 3 formira atrijumsko dvorište. 

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

Realizaciju ovog sajta pomogala je Uprava za kulturu Grada Novog Sada

 

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

gallery/novi-sad-grb_1
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad
gallery/kralja aleksandra 4 naslovna 520x340

Dvorišne fasade obuhvaćene su komunikativnim balkonom sa kamenim konzolama barokne profilacije između kojih su plitki segmenti elipse, sa jednostavnom ogradom od kovanog gvožđa. 

Stepenište je dvokrako i sa gazištima od ružičastog kamena. 

gallery/kralja aleksandra 4 fasada 680p
gallery/kralja aleksandra 4 dvoriste 410p
gallery/kralja aleksandra 4 sauterov plan 410p
gallery/kralja aleksandra 4 oko 1900 930p
gallery/kralja aleksandra 4 iz vazduha 1926 680p
gallery/kralja aleksandra 4 1970-ih