NS PRIČE

gallery/grb novog sada
gallery/facebook icon
gallery/youtube icon
gallery/instagram icon

O autoru:

Bob Jovan, grafičar i slikar (Novi Sad, 25.02.1950). 
Završio likovni odsek Više pedagoške škole u Novom Sadu 1972. 
Radio u sitoštampariji Branko Bajić, kao dizajner, a potom i kao pedagog u osnovnoj školi. Od l978. do l998. zaposlen u IP Matice srpske kao tehnički urednik.

Bavi se grafikom, grafičkim dizajnom, slikarstvom i crtežom, a u skorije vreme Internetom kao slobodnim medijem. Priredio je više samostalnih izložbi u Novom Sadu (1972, 1975, 1977, 1978, 1981,1989). Izlagao kolektivno na više izložbi u zemlji i inostranstvu.

Dobitnik je Zlatne forme UPIDIV-a 1977. i nagrade novosadskog salona IX, l980.

Posebnu pažnju privlače njegove serigrafije u boji, bliske idejama alternativne grafike iz osme decenije. Zagovara vid aluzivne angažovane grafike, istražuje izmenjenu, nekonvencionalnu funkciju grafičkog lista i fenomena same štampe." (Tekst M.Arsića iz Enciklopedije Novog Sad, sveska 4).

U slikarstvu kojim se sukcesivno i profesionalno bavi već 30 godina, osnovna tema su mu vedute grada (arhitektura kao vertikala koja razbija monotoniju ravnice ovoga podneblja),  u ekspresivnom poimanju, skoro klasičnog načina slikanja.

Od 1997. bavi se fenomenom Interneta i uređuje  sajt www.vojvodina.com.

...

JOVAN BOB

gallery/park galerija gazebo

SLIKE U

PARK

GALERIJI

park galerija

Realizaciju pomogao:

gallery/ns-pozitiv-sreng
gallery/logo 300x300
gallery/pg jovan bob 1 web
gallery/pg jovan bob 2 web
gallery/pg jovan bob 4 web
gallery/pg jovan bob 5 web
gallery/pg jovan bob 6 web
gallery/pg jovan bob 7 web
gallery/pg jovan bob 8 web
gallery/pg jovan bob 3 web