NS PRIČE

gallery/grb novog sada
gallery/facebook icon
gallery/youtube icon
gallery/instagram icon

DUNAVSKA 7

gallery/dicgenova gvozdjara 1906-1909 680p

Spratna kuća sa osnovom ćiriličnog slova «Г» izgrađena je u drugoj polovini XVIII veka. Na planu grada iz 1745. na njenom mestu vidimo objekat bez dvorišnog krila.

Znatno je stradala u Buni, 1849. godine, a predpostavlja se da sprat građen u obnovi početkom 1850-tih.

 

Prvi vlasnik nije poznat, a krajem XIX veka bila je vlasništvo porodice Petrović, koja je u prizemlju držala gostionicu a stanovala na spratu.

Na fotografiji Dunavske ulice u velikoj poplavi 1876. vidi se ova zgrada sa stilskim odlikama baroka i romantizma, slična današnjem izgledu.

Centalno se na fasadi je rizalit u širini dva središnja otvora. 

U prizemlju su bila četiri pravougaona otvora u profilisanom malterskom ramu, u osi otvora na spratu. Krajnji levi otvor je bio uzani pešački prolaz, dok su desno bili otvori klasičnog lokala - dva bočna izloga i centalni ulaz, sa dvokrilnim drvenim kapcima nad kojima je bila tabla sa natpisom celom širinom lokala. 
Između prizemlja i sprata horizontala je naglašena profilisanim vencem.
Na spratu su četiri segmentno završena prozora u profilisanom malterskom ramu, nadvišeni arhitravnim frontonima. 
Fasadno platno je bilo ravno malerisano i završavalo se frizom sa tavanskim otvorima u obliku rozeta, na koji se nastavljao profilisani potkrovni venac, kojim je dodatno naglašen centralni rizalit.

Nekom kasnijom rekonstrukcijom bočni izlozi lokala su otvoreni do poda, tako da sada lokal ima tri jednaka otvora u profilisanom malterskom ramu. Drveni kapci otvora lokala su takođe uklonjeni. Fenjer je vraćen na fasadu.

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

U kasnijoj obnovi je dodata okapnica ispod središnja dva prozora, kao i kovani držači za žardinjere.

Krov uličnog dela kuće je na dve vode, a dvorišno krilo krovom na jednu vodu. Pokriven je biber crepom.

gallery/dunavska 7 velika poplava 1876 680p
gallery/dunavska 7 prizemlje 680p
gallery/dunavska 7 sprat 680p

Prostorije prizemlja, podruma i stepenišnog prostora su pod svodovima, a na spratu imaju ravnu tavanicu. 

U prolazu su tri sferna svoda sa jakim potpornim gredama. Nepokriveni deo dvorišta je veoma uzak.

gallery/dunavska 7 krov 680p

Ova zgrada nosi stilske odlike baroka i romantizma, a na starim fotografijama vidimo da fasada pri renoviranjima nije značajno izmenjena od obnove posle Bune, sredinom XIX veka. 

gallery/dunavska 7 1908 410p

Gotovo nepromenjena fasada se može videti već na ovoj fotografiji nastaloj između 1906. i 1908. Jedina promena je da je uklonjen fenjer sa fasade.

gallery/dunavska 7 v2 680p
gallery/dunavska 7 dvoriste 680p

Realizaciju pomogli:

gallery/novi-sad-grb_1
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad
gallery/logo 300x300

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture

Grada Novog Sada (V.M. 85/5, 1992.)

gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad
gallery/dunavska 7 1992 410p

Fotografija iz 1992. godine, nakon rekonstrukcije svih kuća u Dunavskoj početkom 80-ih. Fasada je slična današnjoj.

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture

Grada Novog Sada (O.Z. 37/4, 1995.)

gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad
gallery/dunavska 7 1995 410p

Fotografija iz 1995. godine, takođe je slična današnjoj.

Realizaciju ovog sajta pomogala je Uprava za kulturu Grada Novog Sada

 

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

gallery/grb novog sada
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad
gallery/logo 300x300
gallery/logo 300x300