NS PRIČE

gallery/grb novog sada
gallery/facebook icon
gallery/youtube icon
gallery/instagram icon

DUNAVSKA 5

gallery/dicgenova gvozdjara 1906-1909 680p

Spratna kuća sa osnovom ćiriličnog slova «Г» izgrađena je u drugoj polovini XVIII veka. Na planu grada iz 1745. na njenom mestu vidimo objekat bez dvorišnog krila.

Pripadala je porodici Polit-Desančić. Tu je živeo i Mihajlo Polit-Desančić zahvaljujući kome imamo sačuvan jedini opis izgleda Dunavske i centra Novog Sada pre Bune («Uspomene»).

 

Pretpostavljaja se da je bila obnavljana 1815. ali nisu sačuvani dokumenti koji bi to potvrdili. 

Na fotografiji Dunavske ulice u velikoj poplavi 1876. vidi se ova zgrada sa stilskim odlikama klasicizma.
U prizemlju su bila tri jednaka pravougaona otvora u profilisanom malterskom ramu, u osi otvora na spratu. Krajnji levi otvor je bio uzani pešački prolaz, dok su druga dva bila otvori lokala, sa dvokrilnim drvenim kapcima nad kojima je bila dodata uska nadstršnica, iznad koje je bila tabla sa natpisom celom širinom lokala. 
Između prizemlja i sprata horizontala je naglašena širokim profilisanim vencem.
Na spratu su tri prozora u plitkom malterskom ramu, nadvišeni arhitravnim frontonima, a po donjoj ivici povezani solbankom. Nad središnjim prozorom je bilo dekorativno reljefno polje i arhitavni fronton je nadvišavao druga dva, a ispod njega je bilo plitak geometrijski ukrašen parapet. Prozori su imali krstastu podelu okana sa poprečnom šipkom u gornjoj trećini otvora
Fasadno platno je bilo ravno malerisano i završavalo se nedekorisanim frizom, na koji se nastavljao profilisani potkrovni venac.

Za novog vlasnika je uskoro rekonstruisano prizemlje, pri čemu je pešački ulaz premešen na desnu stranu, a prošireni otvori izloga lokala levo. Visina otvora u prizemlju nije značajno povećana.  

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

U nekoj kasnijoj obnovi je pojas ispod prozora do međuspratnog profilisanog venca izmalterisan, sa geometrijskim parapetima ispod svakog otvora.

Krov uličnog dela kuće je na dve vode, a dvorišno krilo krovom na jednu vodu. Pokriven je biber crepom.

Bela Trupel, trgovac muzičkim instrumentima, postaje vlasnik ove kuće 1909. godine. Gotovo punih 90 godina u lokalu ove kuće se nalazila prodavnica muzičkih instrumenata i muzikalija.

Na fotografiji iz 1995. još vidimo natpis "Muzički magazin" 

gallery/dunavska 5 velika poplava 1876 680p
gallery/dunavska 5 prizemlje 680p
gallery/dunavska 5 sprat 680p

Prostorije prizemlja i podruma su pod svodovima, a na spratu imaju ravnu tavanicu. Na sprat vodi dekorativno stepenište kamenih gazišta.
Na dvorišnom krilu je komunikacioni balkon, na plitkim svodovima, sa profilisanim kamenim konzolama i ogradom od kovanog gvožđa.

gallery/dunavska 5 krov 680p

Znatno je stradala u Buni, a obnovljena je 1851. po ugovoru koji je vlasnik Jovan Polit potpisao sa baumajsterom Teodorom Štefom.

gallery/dunavska 5 1908 680p

U obnovi, verovatno krajem XIX, fasada je dobila današnji oblik, u stilu istoricizma. Ova fasada se može videti već na ovoj fotografiji nastaloj između 1906. i 1908.

Na ovoj fotografiji se vidi da u prizemlju otvori nisu menjani. Profilisani venac između spratova je masivniji. Prozori su u profijisanom malterskom ramu sa trouglastim fontonom na konzolama sa akantusom, dok su dva bočna prozora sa segmentnim frontonima. Između prozorskih frontona je niz rascvetanih ružica na malterisanoj traci. Ispod svakog prozora drugom bojom klinker opeke je formirana dekoracija u vidu dijamantskih kocki, a solbank je uklonjen. 
Fasadno platno horizontalno fugovano u prizemlju, a na spratu od klinker opeke, završava se frizom sa profilisanim prstenovima, na koji se nastavlja istureni profilisani pokrovni venac.

gallery/dunavska 5 680p

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture

Grada Novog Sada (O.Z. 37/11, 1995.)

gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad
gallery/dunavska 5 1995 410p
gallery/dunavska 5 dvorište 410p

Realizaciju pomogli:

gallery/novi-sad-grb_1
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad
gallery/logo 300x300

Realizaciju ovog sajta pomogala je Uprava za kulturu Grada Novog Sada

 

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

gallery/grb novog sada
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad
gallery/logo 300x300
gallery/logo 300x300
gallery/logo 300x300
gallery/logo 300x300
gallery/logo 300x300