NS PRIČE

gallery/grb novog sada
gallery/facebook icon
gallery/youtube icon
gallery/instagram icon

DUNAVSKA 29

gallery/dicgenova gvozdjara 1906-1909 680p

Spratna kuća sa osnovom ćiriličnog slova "Г".  Izgrađena je 1904. godine, u stilu neobaroka, sa elementima secesije, za vlasnika Matildu Šoman. Početkom XX veka, u kući je smeštena kamenorezačka radnja i stovarište nadgrobnih spomenika Stevana Šomana. 
Na planu grada iz 1745. na njenom mestu vidimo raniji objekat bez dvorišnih krila. 

Prizemnu kuću sa osnovom ćiriličnog slova "Г", koja se tu nalazila pre izgradnje ove palate, gradio je u velikoj obnovi 1852. baumajster Laurencije Fajhtner, za vlasnika Dimitrija Nedića.

Kuća na ovoj parceli bila je znatno oštećena u Buni, kao i sve druge kuće u Dunavskoj.

Sredinom 1930-ih bila je u vlasništvu Vlade Mikina, a 1968. unutrašnjost je adaptirana za potrebe Muzeja grada Novog Sada (poklon zbirka dr Branka Ilića).

Na fotografiji Dunavske ulice u velikoj poplavi 1876. vidi se prizemna kuća na istoj parceli, sa ravnom atikom, sagrađena 1852. za vlasnika Dimitrija Nedića:

Ova fotografija je iz 1992. godine, nakon rekonstrukcije svih kuća u Dunavskoj početkom 80-ih. U prizemlju vidimo da je ulaz u lokal sa desne strane pretvoren u prozor.

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

Zgrada ima dugačkolevo dvorišno krilo. Dvorišnom fasadom dominira komunikacioni balkon na plitkim svodovima, sa ogradom od kovanog gvožđa. 

Krov uličnog dela kuće je na dve vode, sa većom krivolinejnom atikom, a iza nje je strmi mansardni krov pokriven eternit pločama. Krov dvorišnog krila je na jednu vodu. Ulični deo pokriven je novim biber crepom, baš kao i dvorišno krilo.

Sačuvan je plan zgrade koji je izradio Franc Voruda, u Beču, u septembru 1903. za vlasnika Matildu Šoman:

Fasada nove zgrade se može dobro videti na ovoj fotografiji nastaloj oko 1905. godine, ubrzo nakon gradnje

Fotografija fasade 1995, slična izgledu na fotografiji iz 1992.

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture

Grada Novog Sada (V.M. 85/17, 1992.)

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture

Grada Novog Sada (O.Z. 37/25, 1995.)

Realizaciju ovog sajta pomogala je Uprava za kulturu Grada Novog Sada

 

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

gallery/novi-sad-grb_1
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad

Realizaciju pomogli:

gallery/novi-sad-grb_1
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad
gallery/logo 300x300
gallery/logo 300x300
gallery/logo 300x300

Sledeća fotografija je nakon uvođenja tramvaja, oko 1912. (Na slici se vidi tramvaj). Fasada je nepromenjena.

Fasada je simetrična sa tri vertikale otvora. Središnju vertikalu čini, u prizemlju ulaz arhitravne konstrukcije, iznad koga je balkon sa masivnim volutastim konzolama, a na spratu velika polukružna balkonska vrata. U projekciji ove vertikale je i veća krivolinejna atika, a iza nje strmi mansardni krov pokriven eternit pločama.

Na bočnim vertikalama, u prizemlju su veliki polukružni prozori, a na spratu pravougaoni. 

gallery/dunavska 29 plan iz 1903 1000p
gallery/dunavska 29 410p
gallery/dunavska 29 velika poplava 1876 680p
gallery/dunavska 29 1905 680p

Fasada se mnogo bolje vidi na narednoj slici otprilike iz istog perioda (između 1904. godine i 1910. kada je dovedena struja iz gradske centrale) 

gallery/dunavska 29 1903 410p
gallery/dunavska 29 2012 410p
gallery/dunavska 29 1992 410p
gallery/dunavska 29 1995 410p
gallery/dunavska 29 krov 680p