NS PRIČE

gallery/grb novog sada
gallery/facebook icon
gallery/youtube icon
gallery/instagram icon

DUNAVSKA 2

gallery/dicgenova gvozdjara 1906-1909 680p

Pod ovim brojem se vode dve spratne kuće.

Prva kuća (1.) je manja i užeg fronta, osnove nepravilnog trapeza, jer je kuća osnovom i ukupnim korpusom prilagođena staroj uličnoj matrici, u stilu klasicizma. Godina gradnje nije poznata ali se smatra, na osnovu stilskih karakteristika objekta, da je vreme gradnje odgovara prvoj polovini XIX veka. 

U Buni je, kao svim kućama u Dunavskoj, krov izgoreo a sprat znatno oštećen, pa je današnji oblik dobila u Velikoj obnovi početkom 1850-ih. 
Na planu grada iz 1745. na mestima obe kuće vidimo objekte bez dvorišnog krila.

Na fotografiji Dunavske ulice u velikoj poplavi 1876. vidi se fasada, koja je veoma slična današnjoj, osim što su na prvoj kući (1.) malterski ramovi pavougaoni, bez segmentnog završetka.

Sledeća fotografija je iz 1992. godine, nakon rekonstrukcije svih kuća u Dunavskoj početkom 80-ih. Fasada prve kuće je veoma slična današnjoj.

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

Krov uličnog dela prve kuće je na dve vode, pokriven novim biber crepom. Krov uličnog dela druge kuće je na dve vode, a kratka dvorišna krila krovom na jednu vodu. Ulični deo pokriven je originalnim biber crepom, kao i dvorišno.

Prva kuća (1.) nosi stilske odlike klasicizma, sa tri otvora u prizemlju i četiri na spratu. Otvori u prizemlju su arhitravne konstrukcije u plitkom malterskom ramu, nadvišeni plitkom plastikom u segmentno završenom i sa završcem.

Na spratu su prozori u profilisanom malterskom ramu nadvišeni arhitravnim frontonima, po donjoj ivici povezani solbankom, a ispod sa pravougaonim ramom u prapetnom polju.

Fasada se vidi i na fotografiji iz 1880-ih, i nema značajnijih promena.

Fotografija dela fasade druge kuće do blagog preloma fasade, iz 1995, slična izgledu na fotografiji iz 1992:

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture

Grada Novog Sada (V.M. 82/24, 1992.)

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture

Grada Novog Sada (O.Z. 38/8, 1995.)

Realizaciju ovog sajta pomogala je Uprava za kulturu Grada Novog Sada

 

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

gallery/grb novog sada
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad

Realizaciju pomogli:

gallery/novi-sad-grb_1
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad
gallery/logo 300x300
gallery/logo 300x300

Druga kuća (2.) nosi odlike prelaznog stila iz baroka u klasicizam. Fasada ima plitak rizalit koji naglašava središnji prozor na fasadi i blagi prelom nakon trećeg prozora. Na vertikali trećeg prozora sa suprotnog kraja nalazi se lučno završen kolski ulaz od prirodnog kamena.

U prizemlju su uglavnom očuvani klasični otvori lokala, sa drvenim kapcima, nepravilno raspoređeni. Otvori lokala su arhitravno završeni u jednostavnim plitkim malterskim ramovima. 

Na spratu je trineast otvora prozora u plitkim malterskim ramovima, nadvišeni arhitravnim frontonima. Prozor na rizalitu je bogato dekorisan sa vencima koji se spuštaju sa arhitravog frontona, a ispod na parapetnom polju sa geometrijskim ukrasima, flankiran plitkim pilastrima.

Fasadno platno je ravno malterisano, osim oko trećeg prozora sa svake strane, gde je horizontalno fugirano, a završava se profilisanim potkrovnim vencem.

gallery/logo 300x300
gallery/logo 300x300
gallery/logo 300x300

The second one (2.) is significantly bigger, with a poligonal-shaped base, with a slightly angled facade, jer je kuća osnovom i ukupnim korpusom prilagođena staroj uličnoj matrici. Izgrađena krajem XVIII ili Početkom XIX veka, a takođe je znatno oštećena u Buni, 1849. godine. Obnovljena je 1852. po projektu Georga Molnara, za vlasnika Aleksandra Milića. Na fasadnom zidu je uzidano đule iz bombardovanja grada u Buni 1849. godine:

gallery/dunavska 2 hd

Kuća je rekonstruisana 1925.godine, a dvorišno krilo je delimično srušeno 1948.

Početkom XX veka pripada porodici Lazara Dunđerskog, a kasnije, 1938.godine, Gedeonu
Dunđerskom. Posle rata se, kao vlasnik, pominje Milan Popović.

gallery/dunavska 2 djule 680p
gallery/logo 300x300
gallery/logo 300x300
gallery/dunavska 2 410p
gallery/dunavska 2-2 680p
gallery/dunavska 2 poplava 1876 680p
gallery/logo 300x300

Na narednoj fotografiji Dunavske ulice u velikoj poplavi 1876. mnogo bolje se vidi deo fasade oko kapije.

gallery/dunavska 2 1880 680p
gallery/dunavska 2 poplava 1876 sl2 680p

Na obojenoj fotografiji nastaloj oko 1906. vidi se boja fasada obe kuće i veliki napis iznad lokala celom širinom prve kuće.

gallery/dunavska 2 1906 680p
gallery/dunavska 2-1 1992 410p

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture

Grada Novog Sada (V.M. 82/25, 1992.)

gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad

Sledeća fotografija je takođe iz 1992. godine. Fasada druge kuće do blagog preloma fasade bila je okrečena u različitu boju od ostatka objekta, pa je to stavaralo utisak posebne kuće.

gallery/dunavska 2-2 1992 680p
gallery/dunavska 2-2 1995 s1 410

Fotografija središnjeg dela fasade druge kuće od blagog preloma fasade, iz 1995, takođe je slična izgledu na fotografiji iz 1992:

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture

Grada Novog Sada (O.Z. 37/9, 1995.)

gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad
gallery/dunavska 2-2 1995 s2 680p

Sve prostorije u prizemlju su pod svodnim konstrukcijama tipa poluoblice i pruske kape, što može videti u lokalima, kao i na kolskom ulazu druge kuće:

Dvorišnom fasadom dominira komunikacioni balkon na plitkim svodovima sa profilisanim kamenim konzolama, sa ogradom od kovanog gvožđa. Zanimljiv detalj je i stara česma levo od kapije.

gallery/dunavska 2 kolski ulaz 680p
gallery/dunavska 2 dvoriste 680p
gallery/dunavska 2 krov s2 680p