NS PRIČE

gallery/grb novog sada
gallery/facebook icon
gallery/youtube icon
gallery/instagram icon

DUNAVSKA 17

gallery/dicgenova gvozdjara 1906-1909 680p

Spratna kuća sa osnovom ćiriličnog slova «Г» dobila je svoj današnji oblik je 1852. u obnovi nakon Bune, kada je na stariju prizemnu kuću nadograđen sprat i dvorišno krilo (magazin, štala za konje i ostava, po planu graditelja Andreasa Hanera za vlasnika Viktora Gorjupa.

Na planu grada iz 1745. na njenom mestu vidimo objekat bez dvorišnog krila.

Kao vlasnici se još pominju apotekar Uroš Maksimović i zemljoposednik Sava Vujić.

Na fotografiji Dunavske ulice u velikoj poplavi 1876. vidi se fasada, koja se ne razlikuje znatno od današnje. Razlike koje su uočljive su drveni kapci otvora lokala, kojih više nema, i da se ne vide floralni ukrasi na frizu.

Sledeća sačuvana fotografija je iz 1992. godine, nakon rekonstrukcije svih kuća u Dunavskoj početkom 80-ih. Na fasadi nema značajnijih promena, osim što lokal ima dva šira otvora:

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

Krov uličnog dela kuće je na dve vode, a dvorišno krilo krovom na jednu vodu. Pokriven je biber crepom.

gallery/dunavska 17 velika poplava 1876 680p

Prostorije prizemlja i podruma su pod svodovima, a na spratu imaju ravnu tavanicu. Na sprat vodi drveno stepenište.
Na dvorišnom krilu je komunikacioni balkon, na plitkim svodovima, sa zamlje poduprt nizom koso postavljenih gvozdenih greda i ogradom od kovanog gvožđa.

Ova zgrada nosi stilske odlike poznog klasicizma. U prizemlju je sa leve strane širok pravougaoni kolski ulaz, a sa desne tri pravougana otvora lokala, od koji je srednji ulaz. Na spratu su 4 prozora u profilisanom malterskom ramu nadvišeni arhitravnim frontonima na floralnim konzolama sa akrotirima, povezani solbankom po donjoj liniji, a ispod parapetna polja sa balusterskim nizom. Fasadno platno je horizontalno fugovano, a završava se frizom sa floralnim ukrasima prstenovima, na koji se nastavlja istureni profilisani pokrovni venac.

Fasada se mnogo bolje može videti na ovoj fotografiji nastaloj 1907. godine, i gotovo je nepromenjena do danas.

Fotografija fasade 1995, slična izgledu na fotografiji iz 1992.

gallery/dunavska 17 410p
gallery/dunavska 17 1992 410p

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture

Grada Novog Sada (V.M. 85/10, 1992.)

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture

Grada Novog Sada (O.Z. 37/16, 1995.)

gallery/dunavska 17 1995 410p
gallery/dunavska 17 dvoriste 680p
gallery/dunavska 17 krov 680p
gallery/dunavska 17 dar 1907 680p

Realizaciju pomogli:

gallery/novi-sad-grb_1
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad
gallery/logo 300x300

Realizaciju ovog sajta pomogala je Uprava za kulturu Grada Novog Sada

 

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

gallery/novi-sad-grb_1
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad
gallery/logo 300x300
gallery/logo 300x300
gallery/logo 300x300