NS PRIČE

gallery/grb novog sada
gallery/facebook icon
gallery/youtube icon
gallery/instagram icon

DUNAVSKA 10

gallery/dicgenova gvozdjara 1906-1909 680p

Pod ovim brojem se vode dve spratne kuće, što se jasno vidi na krovu, dok njihove fasade odaju utisak jedne celine. Desna kuća ima desno dvorišno krilo, čineći osnovu u obliku ćiriličnog slova «Г», a leva levo dvorišno krilo, pri čemu formiraju zajedničko dvorište. Na osnovu oblika svodnih konstrukcija, može se zaključiti da je izgrađena početkom XIX veka.

Na planu grada iz 1745. na njihovim mestima vidimo objekte bez dvorišnih krila.
Znatno su stradale u Buni, 1849. godine, a današnji oblik desna kuća je dobila 1851, po planu baumajstera Georga Molana, a leva 1858.

Od 1895. godine desna kuća je u vlasništvu poznatog novosadskog knjižara i štampara Đorđa Ivkovića, čija se firma koju vode njegovi naslednici, do danas održala na ovom mestu. Prethodni vlasnik kuće je bio dr Stevan Pavlović, advokat i novinar, urednik lista “Naše doba”.

Na fotografiji Dunavske ulice u velikoj poplavi 1876. vidi se fasada, koja je veoma slična današnjoj, osim što kolski ulaz tada nije bio pretvoren u lokal:

Sledeća fotografija je iz 1992. godine, nakon rekonstrukcije svih kuća u Dunavskoj početkom 80-ih, a fasada je veoma slična današnjem izgledu zgrade, osim što kolski ulaz još nije pretvoren u lokal sa drvenim portalom.

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008. 

Na krovu jasno možemo razlikovati ove dve kuće. Krov uličnog dela obe kuće je na dve vode, a dvorišnih krila na jednu vodu. Krov je pokriven originalnim biber crepom.

Obe kuće nose stilske odlike klasicizma, koje su se očuvale na fasadi uprkos brojnim obnovma u raznim periodima.

U prizemlju je kolski ulaz, završen plitkim segmentnim lukom, pretvoren u lokal, sa nedavno postavljenim drvenim portalom, centralno postavljen u odnosu na celinu koju čine ove dve kuće, odnosno levo od središnjeg rizalita desne kuće. Celina desne kuće, u širini šest prozora na spratu, vidi se na reklami za štampariju Đorđa Ivkovića na slici iznad.

Fasada leve kuće, u širini četiri prozora na spratu, završena je nakon desne i gotovo je identična po svim stilskim detaljima, tako da se nastavlja kao da je u pitanju ista fasada, uz razliku da je rizalit na desnoj polovini - slično proširenju prve kuće na broju 33.

U prizemlju su na rizalitima po dva otvora lokala, završena plitkim segmentnim lukom, u osi sa otvorima na spratu, a otvori lokala uz ivice zgrada su široki, završeni plitkim segmentnim lukom, kao kolski ulaz.

Na spratu se nalazi ukupno deset jednakih dvokrilnih prozora u profilisanom malterskom ramu, nadvišeni arhitravnim frontonima sa akrotirijima na vitičastim konzolama. Po dva prozora na rizalitima su flankirana pilastrima sa kapitelima korintskog tipa.

Fasadno platno je ravno malterisano i završava se profilisanim potkrovnim vencem.

Na narednoj fotografiji je iz 1907. godine, fasada se vidi mnogo bolje.

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture

Grada Novog Sada (V.M. 90/5, 1992.)

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture

Grada Novog Sada (O.Z. 37/33, 1995.)

Realizaciju ovog sajta pomogala je Uprava za kulturu Grada Novog Sada

 

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

gallery/novi-sad-grb_1
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad

Realizaciju pomogli:

gallery/novi-sad-grb_1
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad
gallery/logo 300x300
gallery/logo 300x300
gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad

Sve prostorije u prizemlju su pod svodnim konstrukcijama tipa poluoblice i pruske kape, što može videti u lokalima.

Dvorišnom fasadom dominira komunikacioni balkon na novijoj armirano-betonskoj ploči i konzolama, sa originalnom gvozdenom ogradom. 

gallery/dunavska 10 1907 680p

Na fotografiji nastaloj oko 1950. godine, fasada je veoma slična kao na prethodnoj iz 1907.

gallery/dunavska 10 1950 680p

Na fotografiji fasade iz 1995. takođe nema značajnijih promena u odnosu na 1992.

gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad
gallery/dunavska 10 djordje ivkovic 1930 680p

Đorđe Ivković je 1895. otkupio štampariju od svog kuma Arse Pajevića (Dunavska 1), a osnivač ove prve štamparije u Novom Sadu, osnovane 1789. godine, bio je Emanuel Janković. 

Vlasnik druge kuće je bio Nikola Petrović, u drugoj polovini XIX veka. Početkom XX veka pripadala  je veleposedniku Đoki Dunđerskom, a sredinom 1930-ih ovde posluje trgovina “Vranić i Tauš”

gallery/dunavska 10 poplava 1876 680p
gallery/dunavska 10 zzskgns 680p
gallery/dunavska 10 1992 680p
gallery/dunavska 10 1995 680p
gallery/dunavska 10 krov 680p
gallery/dunavska 10 dvoriste 1998 680p

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture

Grada Novog Sada (O.Z. 122/1,4,5,6 1998.)

gallery/logo-zavod-za-zastitu-spomenika-novi-sad

Ova fotografija je iz približno istog vremena, što se vidi i po tablama radnji, ali vidimo obe kuće.

gallery/dunavska 10 oko 1905 v2 680p

Fotografija nastala oko 1930. pokazuje nam da nije bilo značajnijih promena na fasadi, čak su i table lokala vrlo slične.

gallery/dunavska 10 1930 680p